Schizofrenidagene 2003

Olav Thorsen Om forfatteren
Artikkel

Tema for årets schizofrenidager i Stavanger var De (u)skikkelige ungene. Det var 15. år på rad at det arrangeres en slik psykiatrikonferanse i Stavanger, som i år samlet mer enn 1 000 deltakere. Programmet var variert, med temaer som tidlig oppdaging av psykiske tilstander, selvmord, selvskading, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, barn med kroniske sykdommer og AD/HD. Det var plenumsforelesninger med noen av verdens mest kjente fagfolk som forelesere, og miniseminar der deltakerne møtte fagfolk innen blant annet rusproblemer, overgrep, mobbing og pårørendesamarbeid. Det var egne publikumsforelesninger, en arbeidslivskonferanse og en fagpolitisk dag. 63 allmennleger fra hele landet deltok på kliniske emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri, og tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var meget gode. Mange lærere deltok på kurset «Hva er det med Monica?», der det ble fokusert på tidlige symptomer på psykisk lidelse hos skolebarn og ungdom.

Det ble lagt stor vekt på kulturelle innslag, blant annet deltok filosofen Arne Næss, trubaduren Jan Eggum og smertekunstneren Håvve Fjell. Som ledd i lanseringen av sin bok Ten years of pain hang sistnevnte etter kroker i huden under taket i Stavanger kunstforening i to fulle timer. Etter forestillingen fortalte han om hvordan det å utsette seg for smerte kan bevirke at man tåler mer smerte. Ungdommer som skader seg selv med kutt i huden og liknende søker kanskje en tilsvarende lindrende og forebyggende virkning. Det er en interessant problemstilling for oss leger som har timelistene fulle av mennesker som søker smertelindring i form av tabletter.

Tema for neste års schizofrenidager i Stavanger er Diagnoser – gode knagger eller farlige stempler?

Anbefalte artikler