Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Odd Jarle Kvamme ny nestleder i Aplf

  Odd Jarle Kvamme ny nestleder i Aplf

  Det nye styret i Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har konstituert seg. Odd Jarle Kvamme, Stord, er ny nestleder. Åge Henning Andersen, Kongsvinger, er reoppnevnt til Den europeiske sammenslutningen av allmennlegeorganisasjoner (UEMO).

  Nytt styre i Norsk nevrokirurgisk forening

  Nytt styre i Norsk nevrokirurgisk forening

  Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er valgt til ny leder av Norsk nevrokirurgisk forening. De øvrige styremedlemmene er Snorre Solli, UNN, Roger Josefsen, Ullevål universitetssykehus, Jon Ramm-Pettersen, Rikshospitalet, Anne Vik, St. Olavs Hospital og Frode Svendsen, Haukeland Universitetssykehus.

  Ny leder for medisinstudentene

  Ny leder for medisinstudentene

  Erlend Strønen, Oslo, er valgt til ny leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf). De øvrige styremedlemmene er nestleder Tobias Skylstad Johansen, Nmf Utland, Rita Helleren, Nmf Bergen, Anne G. Tveito, Nmf Oslo, Torstein Schrøder Hansen, Nmf Trondheim, og Rune Bjerkeng, Nmf Tromsø. Det nye styret tiltrådte 1.1. 2004.

  Medisinstudentenes Humanitæraksjon

  Medisinstudentenes Humanitæraksjon

  Peter Mark Jourdan er ny leder i Medisinstudentenes Humanitæraksjons (MedHum). Han skal være pådriver for neste humanitæraksjon, som finner sted høsten 2005. Jourdan studerer ved Universitetet i Oslo.

  Tilbake til Allu

  Tilbake til Allu

  Akademikerne går tilbake til Arbeidslivslovutvalget (Allu) fordi lovforslaget om midlertidige ansettelser er trukket.

  Les mer: www.akademikerne.no/?id=2376

  Akademikernes nyttårsønsker

  Akademikernes nyttårsønsker

  – Vi kan ikke lenger tro at vi kan bevare en «politisk uskyld», og kun holde den faglige fane høyt. Vi må ta standpunkt i politiske saker for å kunne fremme interessene vi er satt til å ivareta. Til det trengs engasjement på alle nivåer i våre 15 medlemsforeninger. Jeg oppfordrer medlemmene til å bruke nettverket på arbeidsplassen og bruke foreningen sin til å melde inn problemstillinger. Sist, men ikke minst, håper jeg både medlemmer og medlemsforeninger vil bruke Akademikerne som det politiske verktøyet og den døråpneren som det kan og skal være, sier Cristl Kvam, leder i Akademikerne, om ønsker for 2004.

  Akademikerne har flyttet

  Akademikerne har flyttet

  Akademikerne har flyttet til nye og større lokaler. Den nye post- og besøksadressen er Akersgaten 16, 0158 Oslo. Telefon 23 10 34 10.

  Faglige temaer fenger

  Faglige temaer fenger

  Vestfold legeforening hadde medlemsmøte i Sandefjord 3.11. 2003. Nærmere 70 leger deltok. Hovedtema for møtet var amytrofisk lateralsklerose (ALS), om sykdommen som sådan og hvilke hjelpemidler som finnes. Det var en særskilt presentasjon av en rullestol som er koblet til en datamaskin, og som fungerer som et taleverktøy.

  – Denne nyvinningen er utviklet av en kollega i Vestfold med denne diagnosen, sier leder i fylkesavdelingen, Bess Frøyshov. Det var også en presentasjon av firmaene han har samarbeidet med. Deres produkter kan være til nytte for mange pasienter i en slik sykdomsfase. – Diagnosen er ikke lenger så sjelden. Derfor er det viktig for leger å få informasjon om ny teknologi som kan hjelpe pasientene på dette området, sier Frøyshov. Interesserte kan kontakte Vestfold legeforening.

  Positive til bevilling for salg av tobakk

  Positive til bevilling for salg av tobakk

  44 % av de spurte i en undersøkelse utført av Opinion for Tobakksfritt, er positive til å innføre bevilling for salg av tobakk. Flertallet av de spurte (65 %) er også for bøtlegging av forhandlere som selger tobakk til ungdom under 18 år. – Opinionsundersø-kelsen dokumenterer at befolkningen i stor grad er enig i de retningslinjer og restriksjoner som myndighetene ønsker å innføre i forbindelse med salg av tobakk. Undersøkelsen viser at vi er på riktig vei, sier generalsekretær i Legeforeningen, Terje Vigen.

  Endret kurskrav i spesialiteten revmatologi

  Endret kurskrav i spesialiteten revmatologi

  I tråd med sentralstyrets anbefaling, har Nasjonalt råd for spesialistutdanningen for leger og legefordeling bestemt at kurskravet til spesialiteten revmatologi endres og får slik ordlyd:

  140 timer, herav 100 timer obligatoriske kurs fordelt på fem kurs à 20 timer:

  1. Barnerevmatologi

  2. Klinisk immunologi, laboratoriediagnostikk

  3. Revmatologi

  4. Bindevevssykdommer

  5. Moderne bildediagnostikk

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

  Ikrafttreden 1.1. 2007.

  Ønsker du å bli spesialist i allmennmedisin?

  Ønsker du å bli spesialist i allmennmedisin?

  Da er heftet Hva, hvordan og med hvem kanskje noe for deg. Heftet beskriver de 30 obligatoriske, praktiske ferdigheter som spesialistkandidater må tilegne seg for å bli spesialist i allmennmedisin. Selv om målgruppen for heftet primært er spesialistkandidater i allmennmedisin, kan det fungere som en praktisk oppfriskning for erfarne spesialister. Det kan også være nyttig for turnusleger og studenter i allmennpraksis.

  Heftet er på 142 sider og koster 150 kroner.

  Henvisninger og henvisningsrutiner

  Henvisninger og henvisningsrutiner

  Legeforeningens utgir skriftserien Utdanning og kvalitetssikring. Hensikten med serien er å stimulere til lokale kvalitetssikringstiltak og etterutdanning. Serien består av hefter med forslag til praksisaktiviteter leger kan arbeide med, sammen med kolleger.

  I serien inngår blant annet heftet Henvisninger og henvisningsrutiner. Pedagogisk avdeling i Legeforeningen har i samarbeid med Alment praktiserende lægers forening (Aplf) utviklet et opplegg for grupper av allmennpraktikere som ønsker å evaluere og kvalitetssikre egen henvisningspraksis. Heftet koster 80 kroner.

  De to heftene kan fås ved henvendelse til posten@legeforeningen.no eller send faks til 23 10 90 10.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media