Nytt fra nett

Artikkel

Pasienter får SMS-påminnelse

Universitetssykehuset Nord-Norge taper årlig 9 millioner kroner på pasienter som ikke møter til timeavtale. Målet er å spare millioner ved å sende påminnelse på SMS og e-post.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3487

Trygd-helsepostkassen etter 1. januar

Legeforeningen har fra Telenor fått en foreløpig avklaring av hva som skjer med Trygd-helsepostkassen når det innføres brukerbetaling fra 1. januar 2004.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=35538

Klimaforandringer på helsen løs

WHO konkluderer i en ny rapport om helseeffektene av klimaendringer at det er flere bevis for at klimaforandringene på jorden vil ha alvorlig effekt på menneskers helse.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3468

Protestaksjon mot nobelpris

Samtidig som Lauterbur og Mansfield fikk tildelt sine nobelpriser 10. desember, ble en alternativ pris overrakt Raymond Damadian i New York. Han mener seg forbigått for oppdagelser han gjorde i 1970-årene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3456

Tematiske samlesider på Internett

Temaserier fra Tidsskriftet er samlet på egne sider på www.tidsskriftet.no Velg Tema fra den horisontale menyen på nettsiden. Bak dette valget vil du finne en oversikt over avsluttede eller pågående temaserier fra Tidsskriftet i 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2127

Ikke penicillin ved sår hals hos småbarn

De fleste barn med sår hals trenger ikke penicillin for sår hals, viser randomisert, dobbeltblind studie fra Nederland. Studien er publisert i BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3444

Mange risikofaktorer for tykktarmskreft

En studie publisert i JAMA som ser på risikofaktorer for tykktarmskreft og hyperplastiske polypper hos asymptomatiske individer, gir støtte til at det finnes mange viktige risikofaktorer for utvikling av tykktarmskreft.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3454

Nytt førstevalg ved osteoporose

Hormonsubstitusjonsterapi er ikke lenger førstevalg ved osteoporose/osteoporoseprofylakse. Som førstelinjebehandling ved etablert osteoporose, anbefales bisfosfonater.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3434

E-abonnement på ledige stillinger

Det er mulig å bli varslet på e-post om ledige stillinger som annonseres i Tidsskriftet og stillingsdatabasen på nett.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/spin/pa_profil.passord

Anbefalte artikler