Antiflogistika kan gi synssvekkelse

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Både tradisjonelle og nyere antiflogistika kan gi midlertidig synssvekkelse.

Foto SCANPIX/Corbis

I en artikkel i BMJ beskrives sju pasienter med akutt, alvorlig, midlertidig synssvekkelse. Tilfellene var forbundet med bruk av to nye selektive syklooksygenase 2 (COX-2)-hemmere celecoxib og rofecoxib(1). I ett tilfelle ble pasienten midlertidig blind, en annen pasient fikk synsfeltutfall, mens fem tilfeller var mer uspesifikke.

Liknende reaksjoner er rapportert også ved bruk av tradisjonelle antiflogistika, men forfatterne mener at reaksjonen er underkjent.

– Denne rapporten er et godt eksempel på at man må forvente at det vil dukke opp nye bivirkninger på legemidler etter at de er blitt godkjente og tatt i vanlig bruk, sier overlege Olav Spigset ved Avdeling for legemidler, St. Olavs Hospital.

– Selv om det dreier seg om enkeltkasuistikker, er de godt dokumentert. Det var en klar sammenheng i tid mellom legemiddelinntak og symptomer, og det var ingen andre forhold som kunne forklare symptomene. Artikkelen demonstrerer nytten av å ha et godt nasjonalt system for å fange opp nye legemiddelbivirkninger, slik som vi har i Norge i form av vårt spontanrapporteringssystem. For at systemet skal fungere optimalt, er det imidlertid viktig at alle leger er seg sitt ansvar bevisst og rapporterer mistenkte bivirkninger (2), sier Spigset.

Anbefalte artikler