Retinas sykdommer

Per Syrdalen Om forfatteren
Artikkel

Ho, Allen C.

Brown, Gary C.

McNamara, J. Arch

Recchia, Franco M.

Regillo, Carl D.

Vander, James F.

Retina

Color atlas & synopsis of clinical ophthalmology.

312 s, tab, ill. New York: Mc Graw-Hill, 2003.

Pris USD 65

ISBN 0-07-137596-1

Wills Eye Hospital, USA, utgir en serie på fem bøker under tittelen Color atlas & synopsis of clinical ophthalmology, hvorav omtalte bok inneholder retinas sykdommer.

Forfatternes intensjon har vært å lage en generell oversikt og et presist fargeatlas over hovedtrekkene i vitreoretinale sykdommer til hjelp ved diagnose og behandling av pasienter med slike sykdommer.

Boken har ti kapitler hvor de ulike sykdommer blir omtalt. Omtalen av hver sykdom følger samme disposisjon, er kortfattet og presis og inneholder de viktigste og karakteristiske forhold ved sykdommen. Språket er lett forståelig. Hovedkapitlene og de enkelte sykdommer er klart atskilte og gjentakelser er unngått. Ønsker man å finne hva som er standard behandling, er boken godt oppdatert, men det er ingen litteraturhenvisninger.

Formatet er som en litt stor lommeutgave, lett å ha for hånden og lett å finne frem i. De fleste sykdommene er illustrert med farge- og angiografibilder (fluorescein/ indocyaningrønn). Bildene er dessverre bokens vesentligste svakhet. Formatet på bildene er svært lite (58 ¥ 46 mm) og mange detaljer går tapt på grunn av dette. Svart-hvitt-bildene (angiografiene) er brukbare, men på fargebildene av øyebunnen er ofte detaljer blitt borte. Bildene fremstår som røde felter hvor netthinnens blodårer og papillen er det eneste som kan ses. Som fargeatlas over retinale sykdommer har boken derfor liten verdi.

Konklusjonen er at forfatterne har laget en kort og presis omtale av de vanligste og en del sjeldne retinale sykdommer. Boken er egnet både for ferdige spesialister og leger under spesialistutdanning i øyesykdommer til raskt å finne frem til det essensielle. Den kan også brukes til å finne mulige diagnoser og hva som er vanlig behandling. På bakgrunn av dette kan boken godt anbefales, men den erstatter ikke de større lærebøkene. Som atlas over retinale sykdommer har boken, av tidligere nevnte grunner, mer begrenset verdi. Kjøpere av boken bør være oppmerksomme på dette.

Anbefalte artikler