Internett og radiologer

Anne Günther Om forfatteren
Artikkel

Mehta, Amit

The internet for radiology practice

210 s, tab, ill, CD-ROM. New York: Springer, 2003. Pris EUR 40

ISBN 0-387-95172- 5

Internett er i dag i stor grad blitt en del av samfunnet vårt. Det har også gjort sitt inntog i den medisinske hverdagen. Forfatteren ønsker med boken, The internet for radiology practice, å gi en oversikt over Internett og relaterte teknologier innen radiologi. Målgruppen er radiologer og annet personale som jobber innen radiologi. Forfatteren ønsker å hjelpe den relativt uerfarne Internett-brukeren til å øke brukerhastigheten. For erfarne Internett-brukere er boken ment å være et oppslagsverk for linker og referanser.

Boken er delt inn i fem deler og har tre appendikser. Innledningen gir en oversikt over innholdet i hvert kapittel og appendiksene. Layouten er systematisk og oversiktlig, noe som gjør det enkelt å finne frem. Språket er konsist og lettfattelig. Det er gode illustrasjoner som gjør innholdet i teksten ytterligere forståelig. I tillegg er det figurer med bilder av aktuelle Internett-sider som konkretiserer teksten. Først er det en generell introduksjon til Internett og World Wide Web.

Deretter gis informasjon og tips til kjøp av nødvendig datautstyr og hvordan man kopler seg opp mot Internett. Nyttige internettfunksjoner, som f.eks. e-post, omtales. Videre er det en gjennomgang av Picture Archiving and Communication Systems, teleradiologi, talegjenkjenning og elektronisk pasientopplysningssystemer knyttet til radiologi. Det siste kapitlet gir en oversikt over radiologiske websider. I tillegg er det tre appendikser som inneholder henholdsvis American College of Radiology (ACR) – standard for Digital Image Data Management, ACR – standard for teleradiologi og en ordliste.

Dette er en bok som skal være nyttig for alle brukere uansett erfaringsnivå. Tema og målgruppe blir svært omfattende i forhold til at boken har et begrenset format, og forfatteren kunne med fordel ha begrenset målgruppen. På tross av at The internet for radiology practice er velskrevet, konsis og oversiktlig, favner boken for vidt.

Anbefalte artikler