Nye utfordringer rundt sæddonasjon

Artikkel

Hvordan skal man rekruttere nye sæddonorer når de ikke lenger får være anonyme? Og hvor bør sædbankene ligge?

Oppheving av sædgivers anonymitet i forbindelse med den nye bioteknologiloven medfører en rekke praktiske problemer. En arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomgå utfordringene og finne frem til hensiktsmessige løsninger.

Behandlingen har aldri hatt stort omfang i Norge, og de siste ti årene har alle norske klinikker importert sæd fra Cryos International Sperm Bank i Århus i Danmark. Men siden Cryos garanterer sædgivere full anonymitet vil det fra den dagen den nye loven trer i kraft ikke lenger være mulig å importere sæd herfra. Det vil derfor bli behov for å rekruttere sædgivere i Norge, noe som ikke vil bli enkelt. Da Sverige i 1985, som det første land i verden, innførte en tilsvarende lov, merket flere klinikker en kraftig nedgang i tallet på sædgivere.

Ifølge den nye loven skal barn som er unnfanget ved donorinseminasjon kunne få vite hvem den biologiske faren er når de har fylt 18 år.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=3446

Anbefalte artikler