Nyttig bok om synsrehabilitering

Emilia Kerty Om forfatteren
Artikkel

Wilhelmsen, Gunvor Birkeland

Å se er ikke alltid nok

Synsforstyrrelser etter hjerneskader og mulige tiltak. 163 s, tab, ill. Oslo: Unipubforlag, 2003. Pris NOK 289

ISBN 82-7477-120-6

Synet, vår viktigste sans, gir oss informasjon om omverdenen. Effektiv bruk av denne sansen krever ikke bare et skarpt objektbilde på netthinnen, men også en perfekt overføring av synsimpulsen til synsbarken og andre deler av hjernen samt en aktiv konstruksjon av den visuelle verden. Omtrent to tredeler av pasientene får etter hjerneslag og andre hjerneskader et eller annet visuelt problem. De fleste skader er forbundet med synsfeltutfall, men det er heller ikke uvanlig med mer sammensatte persepsjons- eller øyebevegelsesforstyrrelser. De fleste pasientene får tilbud om rehabilitering etter hjerneskade, hvor tiltakene konsentrerer seg om gjenoppretting av de tapte motoriske funksjonene, mens de visuelle problemene som regel ikke berøres. Forfatteren, som er synspedagog, retter søkelyset mot dette neglisjerte området. Boken bygger på hennes doktoravhandling.

I de første kapitlene gis en beskrivelse av ulike høyere visuelle funksjonsforstyrrelser i en imponerende enkel og lett leselig form. Etter en kort omtale av de eksisterende terapeutiske metodene rapporterer forfatteren fra sine egne erfaringer med synsrehabilitering hos slagpasienter, hvor hun har gjennomført et tidsbegrenset, strukturert synstreningsprogram. Hovedelementet er å utarbeide nye søkestrategier basert på kompenserende øyebevegelser. De oppnåde resultatene illustreres godt gjennom kasuistikker. Boken inneholder også en nyttig ordliste.

Bokens største betydning ligger i at den fokuserer på et lavt prioritert, men meget viktig, rehabiliteringsområde. Målgruppen er i hovedsak fagpersoner innen rehabiliteringsarbeid, synspedagoger og spesialpedagoger.

Anbefalte artikler