Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Odd Mjåland
Egil Johnson
Helge E. Myrvold
Tom Ivar Lund Nilsen
Lars J. Vatten
Åshild Bjørnerem*
Ganesh Acharya
Pål Øian
Jan Martin Maltau

Tema

Kommentar og debatt

Bjørn Johan Øverbye
Atle Fretheim
Arild Bjørndal
Tore Bach- Gansmo
Trond Velde Bogsrud
Hans Rostad
Anne Naalsund
Jarle Norstein
Randi Jacobsen
Trond Mogens Aaløkken

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Stine Bjerkestrand Nesje
Ragnhild Ørstavik
Stein Tyrdal
Stein Tyrdal

Fra foreningen