Ventetider på nettet i Midt-Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  En oversikt over hvilke sykehus i Helse Midt-Norge som har kortest ventetid for operasjon og en rekke undersøkelser, er lagt ut på Internett.

  Artikkel

  Oversikten oppdateres kontinuerlig og sykehusene har selv ansvar for å melde fra om endringer til Fritt sykehusvalg. Helse Midt-Norge har også inngått avtale med private helseinstitusjoner. Det er fortsatt fastlegen som skal henvise pasienten til sykehusbehandling, men pasienten skal selv kunne bestemme hvilket sykehus han eller hun ønsker å bruke. Målet med Internett-oversikten er å gjøre valget lettere for pasienter og leger.

  Alle henvisninger til sykehusene blir vurdert individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer som er spesielle for den enkelte pasient.

  Oversikten ligger under www.helse-midt.no. For mer informasjon, kan man ringe gratis til Fritt sykehusvalg telefon 800 41 004.

  Også Helse Sør og Helse Øst har ventelister på Internett. Våren 2003 lanseres et nasjonalt nettsted som skal gi samlet oversikt over alle ventetider til sykehus i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media