Nasjonalt helsenett innen 2003?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Planen for IT-utvikling i helsesektoren har vært mislykket hvis man ikke har etablert et nasjonalt helsenett ved utgangen av 2003.

  Artikkel

  Det sier Hans Christian Holte i avdeling for IT-strategi og statistikk i Sosial- og helsedirektoratet til Computerworld (1). Holte er ansvarlig for gjennomføringen av handlingsplanen for elektronisk samhandling i helsesektoren Si@!-planen. Etablering av et nasjonalt helsenett er en svært viktig del av planen som skal være i mål i løpet av 2003.

  Det nasjonale helsenettet skal bli et helhetlig kommunikasjonssystem der sikker elektronisk samhandling i helsesektoren, er et sentralt mål.

  Skal samhandlingen fungere, er det nødvendig med en fysisk infrastruktur med tilfredsstillende kapasitet og dekningsgrad. Det er allerede etablert nettverk mellom de regionale helsenettene, slik at trygdeetaten og sosialsektoren kan samhandle.

  Kritiske røster har hevdet at de regionale helsenettene har jobbet med utvikling av egne løsninger som vil gjøre det vanskelig å knytte regionene sammen i et nasjonalt helsenett.

  Dette er ikke Hans Christian Holtes oppfatning: – Mitt inntrykk er at regionene i større og større grad jobber med standardiserte løsninger som vil gjøre full kommunikasjon mulig når det nasjonale helsenettet etableres.

  I 2002 ble 106 millioner kroner satt av til arbeid med handlingsplan for elektronisk samhandling i helsesektoren. I forslag til statsbudsjett for 2003 er det satt av rundt 110 millioner kroner. I Helsedepartementets fagproposisjon står det at det nasjonale helsenettet peker seg ut som en hovedprioritering i 2003 (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media