A. Fretheim & A. Bjørndal svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Bjørn Johan Øverbye for å ha lest og kritisk vurdert vår artikkel.

  Øverbye er uenig i vår påstand om at «hittil har ikke kliniske studier vist overbevisende resultater til støtte for bruk» av antioksidanter til forebygging av hjerte- og karsykdommer (1). Dette skrev vi fordi bruk av antioksidanter ikke er vist å ha effekt i gode kliniske, kontrollerte studier.

  Bakgrunnen til forhåpningen om at antioksidanter kan ha en forebyggende effekt, er blant annet den statistiske sammenhengen som er observert mellom høyt inntak av antioksidanter og redusert forekomst av hjerte- og karsykdommer (2). Særlig for vitamin E har denne sammenhengen vært sterk i flere epidemiologiske undersøkelser. Problemet med slike studier er at skjevheter (bias) i materialet kan føre til feilslutninger. Det kan f.eks. være slik at de som velger å ta antioksidanter er mennesker som har lav risiko for hjerte- og karsykdommer i utgangspunktet. Dette problemet unngår man i randomiserte, kontrollerte forsøk. Flere undersøkelser av denne typen er gjennomført for å studere effekten av vitamin E på forebygging av hjerte- og karsykdom, og i disse forsøkene har det ikke gått bedre med deltakerne i vitamingruppen enn deltakerne i placebogruppen (3). Resultatene har vært like skuffende i kliniske, kontrollerte studier som har evaluert effekten av betakaroten (2).

  For mange antioksidanter mangler kontrollerte studier. Resultatene fra de forsøkene som er gjennomført, viser at det er grunn til å avvente pålitelig dokumentasjon før man anbefaler sine pasienter å bruke antioksidanter til forebygging av hjerte- og karsykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media