Adresser til nytte

Artikkel

Legeforeningens medlemsregister må til enhver tid være oppdatert og kvalitetssikret for å være til nytte, bl.a. for at Tidsskriftet og annen medlemsinformasjon skal nå ut til alle foreningens medlemmer. Legeforeningen arbeider aktivt for å forbedre sitt medlemsregister og er avhengig av at alle medlemmer sender inn oppdaterte opplysninger, både på eget initiativ og ved forespørsel. Melding om endring av adresse, stilling eller arbeidssted kan sendes via Legeforeningens nettside www.legeforeningen.no

Petter Jensen Gjersvik 

Anbefalte artikler