MATADOR – virtuelt teamarbeid i akuttmottaket

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

En alvorlig skadet pasient trilles inn på det virtuelle akuttmottaket. Pasienten har livstruende skader, og kan bare reddes ved rask og systematisk behandling. Simulatoren inneholder en grafisk modul som viser pasientens hjerterytme og blodtrykk og puls til enhver tid. Deltakerne får individuell respons i form av tekst og bilder som de må videreformidle til sine kolleger. Illustrasjon: Telenor FoU

MATADOR som står for Medical Advanced Training in an Artificial Distributed Environ-ment, er et nordisk forskningssamarbeid om en nettverksbasert simulator for mottak og initial behandling av multitraumatiserte pasienter. Prosjektet har vært prøvd ut ved universitetene i Oslo og Umeå.

Teknologien som brukes er en multimedieapplikasjon i et bredbåndsnett. Målet med MATADOR er å bedre kvaliteten på traumebehandling ved å utnytte mulighetene for kommunikasjon og samhandling over nettet.

Ved en øvelse i vår deltok seks leger, seks sykepleiere og 12 medisinstudenter. Deltakerne, som befant seg ved Rikshospitalet i Oslo og Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, ble fordelt på seks traumeteam, hvert med to deltakere. Teamene ble veiledet gjennom hver simulering av traumatolog Johan Pillgram-Larsen ved Ullevål universitetssykehus. Etterpå var det en gjennomgang av de medisinske, tekniske og pedagogiske sider ved øvelsen.

Anestesilege Luis Romundstad ved Rikshospitalet har hatt en sentral rolle i utprøvningen av MATADOR, og mener det er et stort behov for en simulator som denne.

– Tilbakemeldingen fra deltakerne er at simulering er en spennende måte å lære på. Særlig vil helsepersonell ved mindre sykehus, som ikke har etablerte traumeteam, ha nytte av denne type simulatortrening, sier Romundstad.

Prosjektet er finansiert av Telenor og Nordunet2. For å få mer informasjon samt en videodokumentasjon om MATADOR-prosjektet, gå til: www.telenor.no/fou/prosjekter/matador

Anbefalte artikler