MATADOR – virtuelt teamarbeid i akuttmottaket

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Helsepersonell har nå muligheten til trene i akuttmedisinske team i et virtuelt miljø, på tvers av foretaks- og landegrenser.

  Artikkel

  MATADOR som står for Medical Advanced Training in an Artificial Distributed Environ-ment, er et nordisk forskningssamarbeid om en nettverksbasert simulator for mottak og initial behandling av multitraumatiserte pasienter. Prosjektet har vært prøvd ut ved universitetene i Oslo og Umeå.

  Teknologien som brukes er en multimedieapplikasjon i et bredbåndsnett. Målet med MATADOR er å bedre kvaliteten på traumebehandling ved å utnytte mulighetene for kommunikasjon og samhandling over nettet.

  Ved en øvelse i vår deltok seks leger, seks sykepleiere og 12 medisinstudenter. Deltakerne, som befant seg ved Rikshospitalet i Oslo og Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, ble fordelt på seks traumeteam, hvert med to deltakere. Teamene ble veiledet gjennom hver simulering av traumatolog Johan Pillgram-Larsen ved Ullevål universitetssykehus. Etterpå var det en gjennomgang av de medisinske, tekniske og pedagogiske sider ved øvelsen.

  Anestesilege Luis Romundstad ved Rikshospitalet har hatt en sentral rolle i utprøvningen av MATADOR, og mener det er et stort behov for en simulator som denne.

  – Tilbakemeldingen fra deltakerne er at simulering er en spennende måte å lære på. Særlig vil helsepersonell ved mindre sykehus, som ikke har etablerte traumeteam, ha nytte av denne type simulatortrening, sier Romundstad.

  Prosjektet er finansiert av Telenor og Nordunet2. For å få mer informasjon samt en videodokumentasjon om MATADOR-prosjektet, gå til: www.telenor.no/fou/prosjekter/matador

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media