Svenske leger røyker minst i verden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Svenske leger er verdensledende med bare 6 % dagligrøykere, men stadig flere bruker snus.

  Artikkel

  I Sverige har andelen tobakksrøykere falt jevnt de siste 30 årene, fra 41 % i 1971 til 19 % i 2001. Sverige er dermed det eneste landet som har oppfylt WHOs mål om at mer enn 80 % av befolkningen er røykfri.

  I 2001 hadde Sveriges läkarförbund 27 400 medlemmer under 65 år bosatt i Sverige. Et tilfeldig utvalg (5 %) ble invitert til å besvare et spørreskjema med 25 spørsmål om egne tobakksvaner. Svarprosenten var 80 (1). 6 % av dem svarte at de røykte daglig, 8 % av mennene og 5 % av kvinnene. Dette er uendret siden forrige undersøkelse i 1996. Mens svenske leger i 1960-årene røykte mer enn gjennomsnittet i befolkningen, røyker de nå langt mindre enn befolkningen. Forbruket er mindre enn ti sigaretter hos 76 % av røykerne. Blant spesialistene finnes den største andelen dagligrøykere blant kirurger og psykiatere, men ingen gruppe hadde mer enn 10 % røykere. Imidlertid har forbruket av snus økt. Blant mannlige leger snuser 16 %, blant kvinnelige leger er andelen 5 %.

  – Tallene for andel dagligrøykere er nokså like de vi finner blant norske leger, samtidig som vi ikke har den store andelen snusere som svenskene har. En svakhet ved studien er at det ikke er spurt om hvem som røyker «av og til». Det er nok en del røykere, også blant dem som i virkeligheten røyker daglig, som oppfatter seg selv som av-og-til-røykere, sier Olaf G. Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt.

  – Det er bekymringsfullt at snusingen øker, særlig fordi det ikke finnes god dokumentasjon på at snusing er mindre helseskadelig enn røyking. Det at kvinnelige leger i Sverige snuser mer enn kvinner i befolkningen, kan være et signal om en ny og problematisk trend, siden leger er viktige trendsettere når det gjelder nikotinvaner, sier Aasland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media