Endring i avviklingen av landsstyremøtene

Artikkel

Sentralstyret vedtok på møte 27.9. 2002 at fremtidige landsstyremøter som avholdes i år som slutter på like tall, avvikles således:

Første dag: formelt åpningsmøte og helsepolitisk tema

Annen dag: ordinære landsstyresaker og bankett

Tredje dag: ordinære landsstyresaker og hjemreise

Anbefalte artikler