Medisinsk nytt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hemning av remyelinisering ved multippel sklerose

  Hemning av remyelinisering ved multippel sklerose

  Når nervecellene demyeliniseres ved multippel sklerose, invaderes sentralnervesystemet av inflammatoriske celler (Nature Medicine 2002; 8: 1115–21). Man vet at de ødelagte myelinskjedene til en viss grad kan gjenoppbygges. Nye funn bidrar nå til å forklare hvorfor remyeliniseringsprosessen hemmes: Ved siden av å skade myelinskjeden, skaper inflammasjonen et miljø som hindrer umodne oligodendrocytter i å utvikle seg ferdig. Påvirkningen går gjennom en spesiell reaksjonsvei som betegnes «Notch». Eksperimenter på mus viser at disse oppdagelsene kanskje kan brukes til å utvikle nye medikamenter mot sykdommen.

  Farlige egg i Danmark

  Farlige egg i Danmark

  Forekomsten av salmonellose økte jevnt i Danmark i løpet av 1990-årene (Am J Epidem 2002; 156: 654–61). En prospektiv studie av alle rapporterte tilfeller gjennom to år viser at egg utgjør den største smittekilden. Pasientene ble intervjuet og sammenliknet med friske kontroller. Dobbelt så mange syke hadde spist egg dagen før utbruddet. Særlig høy risiko fantes hos personer som hadde spist rå egg eller speilegg uten ødelagt plomme.

  Minoritetsgrupper mistenkes oftere for barnemishandling

  Minoritetsgrupper mistenkes oftere for barnemishandling

  Barn fra minoritetsgrupper i USA behandles oftere for mishandling enn andre (JAMA 2002; 288: 1603–9). Det er usikkert hvorvidt forskjellen ligger i antall tilfeller, eller om det dreier seg om rapporteringsfrekvens. Epidemiologer har gjennomgått journalene til 338 barn med tidligere brudd eller hodeskader. Mulig barnemishandling ble rapportert i 52,9 % av tilfellene når det gjaldt barn fra minoritetsgrupper, mot 22,5 % av de øvrige. Forfatterne så på sykehistorien og beregnet sannsynligheten for at det virkelig forelå mishandling. Det viste seg at barna fra minoritetsgrupper ble rapportert signifikant oftere enn andre, selv om omstendighetene rundt skaden var de samme.

  Forgiftning med karbonmonoksid

  Forgiftning med karbonmonoksid

  Behandling av akutt karbonmonoksidforgiftning med hyperbart oksygen reduserer risikoen for kognitive senskader (N Engl J Med 2002, 347: 1057–67). I en randomisert studie med 152 pasienter ble halvparten behandlet med hyperbart og halvparten med normobart oksygen. Etter seks uker hadde 25 % av dem som fikk hyperbart oksygen, kognitiv svikt ved nevrologiske tester, mot hele 46,1 % av de øvrige. Forskjellen vedvarte ved tester ett år etter forgiftningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media