Intensivmedisin

Artikkel

Dette er en lærebok for sykepleiestudenter om intensiv behandling og sykepleie.

Det er en vellykket bok som gir en klar og presis innføring i et vanskelig fagområde. Den har gode illustrasjoner og tabeller som sammen med en kortfattet tekst gir mye kunnskap på kort tid. Forfatterne er godt oppdatert i moderne intensivmedisinsk strategi, og har greid å formidle dette på en enkel og oversiktelig måte.

Boken anbefales for målgruppen, men også leger under utdanning vil ha glede av den. Den har en passende størrelse og er trykt på pent papir.

Harald Moen

Intensivavdelingen

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler