Om vold og helse fra Verdens helseorganisasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Vold avler helseproblemer og sosiale problemer avler vold. Denne onde sirkelen og anbefalinger for hvordan den kan brytes, er essensen i en fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon.

  Artikkel

  Rapporten (1) ble lansert i oktober og fikk stor oppmerksomhet i flere tidsskrifter, bl.a. i BMJ (2).

  Vold vanlig dødsårsak

  Vold vanlig dødsårsak

  Rapporten tar for seg helseproblemer knyttet til vold i forskjellige sammenhenger, f.eks. i hjemmet, blant ungdom, overfor eldre, seksuell vold, vold med håndvåpen, mord og selvmord.

  Blant fakta som fremkommer, kan nevnes at vold i hjemmet er vanlig i de fleste samfunn og at vold på verdensbasis er en av de vanligste dødsårsaker mellom 15 og 45 års alder, spesielt blant menn. Ett menneske blir drept i mellommenneskelige voldshandlinger i verden nesten hvert minutt og nesten hvert 40. sekund begås et selvmord.

  Et kapittel beskriver den kollektive vold som utøves i krig både overfor soldater og sivile, samt primære og sekundære helseproblemer knyttet til dette. Besittelse og bruk av ikke-diskriminerende masseødeleggelsesvåpen som biologiske, kjemiske og kjernefysiske våpen samt landminer er i alle fall en meningsløs voldsutøvelse som ikke kan forsvares.

  På politisk dagsorden

  På politisk dagsorden

  Rapporten retter oppmerksomheten mot at mye vold kan forebygges og at helsevesenet må spille en rolle både som premissleverandør for og utøver av forebyggende arbeid. Tiltak som nevnes, er bedring av sosiale forhold, oppdragelse til konfliktløsing og til at vold er uakseptabelt, begrensing av tilgangen på håndvåpen og generell nedrustning.

  Det fremheves at vold som helseproblem, må settes på den politiske dagsorden og at vi må få mer forskning på sammenhengene mellom voldsutøvelse og helse. Generaldirektør Gro Harlem Brundtland i Verdens helseorganisasjon peker på det meningsløse i å bekjempe barnedødelighet dersom risikoen for å ende som voldsoffer senere i livet ofte, er uakseptabelt stor.

  Generalsekretær i FN og fredsprisvinner Kofi Annan understreker retten for voksne og barn til å leve i fred som en av grunnforutsetningene for helse. Helsevesenet må være med og vise hvordan vold kan forebygges i ulike sammenhenger. For å få det til, har vi alle ansvar for å identifisere og ta tak i de underliggende årsakene til vold og derav følgende skader på liv og helse.

  Rapporten kan lastes ned og bestilles på: http://www5.who.int/violence_injury_pre-vention/main.cfm?s=0009

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media