Elektroniske epikriser brer om seg

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Siden mai i år har fem nye sykehus fått mulighet til å sende elektroniske epikriser, mens 110 flere legekontorer kan motta slike.

– Fra mai til september har antall somatiske sykehus som kan sende elektroniske epikriser økt fra 17 til 22 på landsbasis, opplyser Arnstein Leonardsen, seniorrådgiver i Kompetansesenter for IT i Helsevesenet (KITH). Han er prosjektleder i Samordningsprosjekt for elektronisk epikrise og henvisning (1). Av helseregionene er det nå Helseregion Vest som har flest somatiske sykehus som kan sende elektroniske epikriser, tett fulgt av Helseregion Nord.

– Antall legekontorer som kan motta elektroniske epikriser, har i samme periode økt fra ca. 160 til over 270, sier Leonardsen.

Legeforeningen har også engasjert seg i arbeidet med elektronisk samhandling i helsetjenesten gjennom ELIN-prosjektet (3). Et forprosjekt som skal avsluttes ved årsskiftet, skal munne ut i en liste over mulige løsninger, for eksempel for utstrakt bruk av meldingsutveksling, e-post for overføring av sensitive personopplysninger og sikkerhetsløsninger med digital signering.

Anbefalte artikler