Den kreftsyke og familien

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi som arbeider tett innpå personer med kreft og deres familier, kan oppleve at vi begynner å tenke defensivt. «Hva kan jeg si for å hjelpe denne personen eller denne familien? Hva kan jeg gjøre for å gjøre deres liv bedre? Hvordan vil de reagere når jeg, en fullstendig fremmed, kommer til dem med beskjed om en livstruende sykdom? Jeg føler meg som en inntrenger på det mest følsomme og private område.»

  Slike situasjoner er utgangspunktet for boken Cancer and the family life cycle . Den er skrevet av de tre psykologene Theresa A. Veach, Donald D.R. Nicholas og Marci A. Barton, og er betydningsfull og til nytte for oss i den praktiske hverdag som kreftbehandlere. Forfatternes fokus er den kreftsyke i samhandling med de nærmeste. Gjennom gode eksempler tar de for seg hvordan diagnose, behandling, rehabilitering, livet med en kreftdiagnose, tilbakefall og terminal sykdom og død innvirker på livet i familien. Dette vil være forskjellig alt etter som familien er en enslig ung voksen, nygift par, familie med små barn, familie med ungdom, eller familie senere i livet. Forfatternes ønske er å gi oss som arbeider i feltet, en «veibok» for å bli bedre til å hjelpe både pasienten og hans/hennes familie. Det er viktig selv om det ikke på noen måte kan erstatte menneskelig omtanke, empati og evnen til å lytte.

  Boken fungerer best som oppslagbok og en fyldig indeks gjør dette mulig. Den gir god oversikt over den psykososiale litteraturen som vedrører familier og voksne kreftpasienter. Samtidig gjør forfatterne gjennom sine eksempler det tydelig at de står midt oppe i krefthverdagen og ikke bare refererer interessant litteratur.

  Et økende antall profesjonelle behandlere fra mange spesialiteter er involvert i behandlingen av kreftpasienter. De vil ha stor nytte og glede av å lese denne boken. Det igjen vil komme våre pasienter og deres familie til gode.

  ErikWist

  Onkologisk avdeling

  Ullevål universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media