Legefakta

Artikkel

Antall yrkesaktive medlemmer < 70 år per 2.10. 2002 i spesialforeninger ¹. Prosent kvinner og menn

Spesialforening

Totalt

 % kvinner

% menn

Den norske patologforening

132

37,1

62,9

Eldre lægers forening

35

17,1

82,9

Foreningen for norske leger i utlandet

29

17,2

82,8

Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering

46

19,6

80,4

Norsk anestesiologisk forening

565

22,7

77,3

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

161

67,1

32,9

Norsk barnekirurgisk forening

19

10,5

89,5

Norsk barnelegeforening

456

31,4

68,6

Norsk cardiologisk selskap

414

13,0

87,0

Norsk dermatologisk selskap

121

29,8

70,2

Norsk endokrinologisk forening

132

19,7

80,3

Norsk flymedisinsk forening

191

9,9

90,1

Norsk forbund for klinisk kjemi/fysiologi

68

8,8

91,2

Norsk forening for allergologi/immunpatologi

253

13,0

87,0

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

127

27,6

72,4

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

141

12,1

87,9

Norsk forening for håndkirurgi

44

2,3

97,7

Norsk forening for immunologi/transfusjonsmedisin

46

17,4

82,6

Norsk forening for infeksjonsmedisin

231

23,8

76,2

Norsk forening for intervensjonsradiologi

99

9,1

90,9

Norsk forening for klinisk farmakologi

36

13,9

86,1

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

26

23,1

76,9

Norsk forening for lungemedisin

202

18,3

81,7

Norsk forening for maxillofacial kirurgi

19

5,3

94,7

Norsk forening for medisinsk genetikk

31

25,8

74,2

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

96

31,3

68,8

Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk

44

29,5

70,5

Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode og halskirurgi

254

9,4

90,6

Norsk forening for palliativ medisin

48

50,0

50,0

Norsk forening for pediatrisk radiologi

25

40,0

60,0

Norsk forening for reumakirurgi

50

6,0

94,0

Norsk forening for sjøfartsmedisin

139

2,2

97,8

Norsk forening for ultralyd-diagnostikk

180

19,4

80,6

Norsk gastroenterologisk forening

380

10,5

89,5

Norsk geriatrisk forening

114

28,9

71,1

Norsk gynekologisk forening

487

43,5

56,5

Norsk idrettsmedisinsk forening

537

17,7

82,3

Norsk indremedisinsk forening

514

12,3

87,7

Norsk karkirurgisk forening

115

6,1

93,9

Norsk katastrofemedisinsk forening

40

2,5

97,5

Norsk kirurgisk forening

744

12,4

87,6

Norsk militærmedisinsk forening

115

2,6

97,4

Norsk nevrokirurgisk forening

45

4,4

95,6

Norsk nevrologisk forening

283

33,6

66,4

Norsk nevroradiologisk forening

34

8,8

91,2

Norsk nyremedisinsk forening

91

15,4

84,6

Norsk oftalmologisk forening

226

18,1

81,9

Norsk onkologisk forening

66

36,4

63,6

Norsk ortopedisk forening

363

7,2

92,8

Norsk plastikkirurgisk forening

66

9,1

90,9

Norsk psykiatrisk forening

849

36,2

63,8

Norsk radiologisk forening¹

306

26,5

73,5

Norsk revmatologisk forening

155

31,0

69,0

Norsk selskap for allmennmedisin

1 107

22,0

78,0

Norsk selskap for hematologi

78

12,8

87,8

Norsk thoraxkirurgisk forening

84

1,2

98,8

Norsk trygdemedisinsk forening

128

13,3

86,7

Norsk urologisk forening

102

5,9

94,1

Totalt antall medlemskap i spesialforeninger ²

11 489

21,1

78,9

Anbefalte artikler