Legefakta

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Antall yrkesaktive medlemmer < 70 år per 2.10. 2002 i spesialforeninger

  ¹. Prosent kvinner og menn

  Spesialforening

  Totalt

   % kvinner

  % menn

  Den norske patologforening

  132

  37,1

  62,9

  Eldre lægers forening

  35

  17,1

  82,9

  Foreningen for norske leger i utlandet

  29

  17,2

  82,8

  Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering

  46

  19,6

  80,4

  Norsk anestesiologisk forening

  565

  22,7

  77,3

  Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

  161

  67,1

  32,9

  Norsk barnekirurgisk forening

  19

  10,5

  89,5

  Norsk barnelegeforening

  456

  31,4

  68,6

  Norsk cardiologisk selskap

  414

  13,0

  87,0

  Norsk dermatologisk selskap

  121

  29,8

  70,2

  Norsk endokrinologisk forening

  132

  19,7

  80,3

  Norsk flymedisinsk forening

  191

  9,9

  90,1

  Norsk forbund for klinisk kjemi/fysiologi

  68

  8,8

  91,2

  Norsk forening for allergologi/immunpatologi

  253

  13,0

  87,0

  Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

  127

  27,6

  72,4

  Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

  141

  12,1

  87,9

  Norsk forening for håndkirurgi

  44

  2,3

  97,7

  Norsk forening for immunologi/transfusjonsmedisin

  46

  17,4

  82,6

  Norsk forening for infeksjonsmedisin

  231

  23,8

  76,2

  Norsk forening for intervensjonsradiologi

  99

  9,1

  90,9

  Norsk forening for klinisk farmakologi

  36

  13,9

  86,1

  Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

  26

  23,1

  76,9

  Norsk forening for lungemedisin

  202

  18,3

  81,7

  Norsk forening for maxillofacial kirurgi

  19

  5,3

  94,7

  Norsk forening for medisinsk genetikk

  31

  25,8

  74,2

  Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

  96

  31,3

  68,8

  Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk

  44

  29,5

  70,5

  Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode og halskirurgi

  254

  9,4

  90,6

  Norsk forening for palliativ medisin

  48

  50,0

  50,0

  Norsk forening for pediatrisk radiologi

  25

  40,0

  60,0

  Norsk forening for reumakirurgi

  50

  6,0

  94,0

  Norsk forening for sjøfartsmedisin

  139

  2,2

  97,8

  Norsk forening for ultralyd-diagnostikk

  180

  19,4

  80,6

  Norsk gastroenterologisk forening

  380

  10,5

  89,5

  Norsk geriatrisk forening

  114

  28,9

  71,1

  Norsk gynekologisk forening

  487

  43,5

  56,5

  Norsk idrettsmedisinsk forening

  537

  17,7

  82,3

  Norsk indremedisinsk forening

  514

  12,3

  87,7

  Norsk karkirurgisk forening

  115

  6,1

  93,9

  Norsk katastrofemedisinsk forening

  40

  2,5

  97,5

  Norsk kirurgisk forening

  744

  12,4

  87,6

  Norsk militærmedisinsk forening

  115

  2,6

  97,4

  Norsk nevrokirurgisk forening

  45

  4,4

  95,6

  Norsk nevrologisk forening

  283

  33,6

  66,4

  Norsk nevroradiologisk forening

  34

  8,8

  91,2

  Norsk nyremedisinsk forening

  91

  15,4

  84,6

  Norsk oftalmologisk forening

  226

  18,1

  81,9

  Norsk onkologisk forening

  66

  36,4

  63,6

  Norsk ortopedisk forening

  363

  7,2

  92,8

  Norsk plastikkirurgisk forening

  66

  9,1

  90,9

  Norsk psykiatrisk forening

  849

  36,2

  63,8

  Norsk radiologisk forening¹

  306

  26,5

  73,5

  Norsk revmatologisk forening

  155

  31,0

  69,0

  Norsk selskap for allmennmedisin

  1 107

  22,0

  78,0

  Norsk selskap for hematologi

  78

  12,8

  87,8

  Norsk thoraxkirurgisk forening

  84

  1,2

  98,8

  Norsk trygdemedisinsk forening

  128

  13,3

  86,7

  Norsk urologisk forening

  102

  5,9

  94,1

  Totalt antall medlemskap i spesialforeninger ²

  11 489

  21,1

  78,9

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media