Endringer i de kirurgiske spesialiteter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Sekretariatet i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har lagt frem et hørings-notat om spesialitetsstrukturen i de kirurgiske fag, med konkrete forslag til endringer av spesialitetene.

  Artikkel

  I notatet foreslås det at alle kirurgiske grenspesialiteter omgjøres til hovedspesialiteter, mens den generelle kirurgien skal ivaretas av to års felles kirurgisk basisutdanning. Generell kirurgi er foreslått nedlagt som spesialitet, og oppgavene er foreslått overtatt av gastrokirurgi/bløtdelskirurgi.

  Det er foreslått at urologi som egen spesialitet også skal inneholde endokrin kirurgi og mammakirurgi (urogential og endokrin kirurgi). Karkirurgi og thoraxkirurgi er anbefalt slått sammen (kar- og thoraxkirurgi). Barnekirurgi er foreslått nedlagt som spesialitet, og den barnekirurgiske virksomheten foreslås organisert under de forskjellige kirurgiske spesialiteter.

  Saken har vært omfattende drøftet i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, og resultatet ble at rådets sekretariat skal utarbeide et nytt høringsnotat etter kontakt med de organer som er representert i rådet. Nytt høringsnotat fremlegges til rådets møte i november 2002 eller februar 2003.

  l. oktober var det et møte mellom Legeforeningen, representanter for Norsk kirurgisk forening, spesialforeningene for de kirurgiske grenspesialitetene og Nasjonalt råds sekretariat. Det ble gitt korrigeringer til det foreliggende høringsnotatet, og synspunkter på konsekvensene av forslagene. Også representantene for Nasjonalt råds sekretariat fant møtet konstruktivt og nyttig og vil bearbeide sitt høringsnotat på bakgrunn av informasjon og signaler som ble gitt i møtet.

  Sentralstyreoppnevnt utvalg

  Sentralstyreoppnevnt utvalg

  For å sikre en best mulig behandling av en så prinsipielt viktig sak i Legeforeningen, har sentralstyret vedtatt å nedsette et hurtigarbeidende utvalg til å gjennomgå spesialitetsstrukturen i de aktuelle kirurgiske spesialitetene. Representanter til utvalget vil bli oppnevnt av spesialforeningene for generell kirurgi og de kirurgiske grenspesialitetene. Overlege Torgeir Løvig vil være leder og sekretær for utvalget. Utvalget skal klargjøre Legeforeningens standpunkter overfor eventuell endring av spesialitetsstrukturen i de kirurgiske spesialitetene, gjøre konsekvensvurderinger og trekke opp faglige grenseoppganger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media