Småfugl og pinnsvin er salmonellasyndere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Småfugl og pinnsvin har skylden for halvparten av alle tilfeller av Salmonella Typhimurium-infeksjon som er ervervet i Norge.

  Artikkel

  Det viser en undersøkelse utført ved Nasjonalt folkehelseinstitutt som nylig er internasjonalt publisert (1). Smitten kan forklares ved direkte eller indirekte smitte fra to reservoarer. Småfugl står for 24 % og pinnsvin for 20 % av tilfellene.

  Småbarn og vestlendinger utsatt

  Småbarn og vestlendinger utsatt

  Forskere fant ut at pinnsvin og småfugl er reservoar for to forskjellige stammer som danner atskilte genetiske kloner. Sykdom forårsaket av disse klonene har forskjellig geografisk, alders- og sesongfordeling, svarende til bakteriens opptreden i reservoar-dyrene.

  I 1987 var det et landsomfattende utbrudd i Norge forårsaket av S Typhimurium i norskprodusert sjokolade med 349 meldte tilfeller. Molekylærepidemiologiske undersøkelser viste at kontaminasjon fra ville fugler kunne være årsaken.

  I årene etter utbruddet registrerte Folkehelsa økt antall enkelttilfeller forårsaket av utbruddstammen, og analyserte alle rapporterte tilfeller fra 1966 til 1996. De fleste tilfellene opptrådte blant barn på etterjulsvinteren. En kasus-kontroll-undersøkelse i 1990–92 viste at det var sammenheng mellom bruk av ikke-desinfisert drikkevann og kontakt med ville fugler eller deres avføring, samt å spise snø, sand eller jord.

  Salmonella fra pinnsvin

  Salmonella fra pinnsvin

  I 1996 var det en opphopning av S Typhimurium blant folk på Jeløy ved Moss. Mistanken ble rettet mot pinnsvin som mulig smittekilde og mistanken var berettiget. 39 % av 99 dyr var massivt infisert.

  I 2000 ble det påvist at et påfallende høyt antall pasienter i Bergens-området som ikke hadde reist utenlands i tiden før sykdommen, var smittet av salmonella. Direkte eller indirekte kontakt med pinnsvin var eneste felles eksponering, og bakterien ble deretter påvist i flere prøver fra pinnsvin i området.

  Forskerne konkluderer at «sjokoladestammen» fra 1987 hvert år er ansvarlig for en 25 % av S Typhimurium-tilfellene som er ervervet i Norge. Sykdommen rammer vesentlig barn på etterjulsvinteren, og er ikke begrenset til noen spesiell landsdel.

  Bakterien som var ansvarlig for utbruddene i Bergens-området, har et reservoar i pinnsvinbestanden i landsdelen. Om lag 20 % av pasientene som er smittet innenlands, er blitt syke med disse bakteriene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media