Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Steinar Westin
Birgit Lie

Medisin og vitenskap

Hege Andreassen
Anne-Grete Sandaune
Deede Gammon
Per Hjortdahl
Pål Gulbrandsen
Torben V. Schroeder
Josef Milerad
Magne Nylenna
Johannes Bjørnstad
Harald Nyland
Håvard Skeidsvoll
Leif Aanderud
Svein Eidsvik
Aksel Ongre
Jan Sommerfelt Pettersen
Johan Storm Munch
Jonas Höjer
Mark Personne
Ann-Sofi Skagius
Ola Hansson
Olaug S. Lian
John-Arne Røttingen

Tema

Gunnar Hasle

Kommentar og debatt

Roy Martin Pedersen*
Tore Midtvedt
Arne Lied
Torstein H. Morstøl
Harald Vik-Mo

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie
Stine Bjerkestrand Nesje
Tom Sundar
Ragnhild Ørstavik
Stine Bjerkestrand
Lise B. Johannessen
May-Brith Mandt
Nina Husom
Thomas Iver Holter
Alf Næstvold
Asbjørn Flokkmann

Fra foreningen