Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Magnesium mot eklampsi

Kvinner som utvikler preeklampsi gis av og til antiepileptiske medikamenter, blant annet magnesiumsulfat (Lancet 2002; 359: 1877–90). Hittil har effekten av slik behandling vært mangelfullt dokumentert. En ny studie viser at magnesiumsulfat både er effektivt og forbundet med få komplikasjoner. Blant 4 999 kvinner som fikk medikamentet, var risikoen for eklampsi redusert med 58 % i forhold til 4 993 som fikk placebo. Det var også færre dødsfall i behandlingsgruppen, men denne forskjellen var ikke statistisk signifikant.

Nakkesmerter

Omkring én av sju voksne personer i USA er til enhver tid plaget av nakkesmerter (Ann Intern Med 2002; 136: 713–22). I en randomisert studie med 183 pasienter viste manuell terapi seg å være et bedre behandlingsalternativ enn fysioterapi. Etter sju uker rapporterte 68 % av pasientene i denne gruppen at de var symptomfrie eller betydelig bedre, mot 51 % av dem som fikk fysioterapi. En tredje gruppe fikk analgetika og rådgivning. Blant disse ble behandlingen ansett som vellykket hos bare 36 %.

HIV øker i Europa

I begynnelsen av 1990-årene sank antall nye tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer i Europa (BMJ 2002; 324: 1324–7). Nå kan det se ut som om trenden er snudd: Foreløpige data fra flere land viser at antall HIV-smittede øker, særlig blant heteroseksuelle. Det er rapportert om utbrudd av syfilis og forekomsten av gonoré øker i blant annet Storbritannia og Frankrike. Tallene kan tyde på at europeere har en mer risikofylt seksuell atferd enn for få år tilbake

Komplement i forkastningsreaksjonen

Komplementfaktor C3 er sentral i begge typene komplementreaksjoner. Nye studier viser at C3 også har betydning for forkastningsreaksjoner etter nyretransplantasjon (Nature Med 2002; 8: 582–7). Mus som fikk nyrer med normalt komplement C3, forkastet den transplanterte nyren i løpet av 12 dager, mens fravær av komplementfaktoren hemmet forkastingsreaksjonen i inntil 100 dager. C3 viste seg også å kunne påvirke T-cellenes reaksjonsterskel. I fremtiden kan medikamenter som påvirker syntesen av komplementfaktorer, redusere forkastningsreaksjoner etter nyretransplantasjoner.

Anbefalte artikler