Oppdatert på profylakse mot restenose?

Einar Dale Om forfatteren
Artikkel

De siste årene er det publisert en rekke interessante artikler i Tidsskriftet om perkutan transluminal angioplastikk (PTA) av aterosklerotiske arterier, senest i nr. 13/2002 (1, 2). Restenoseproblemet etter angioplastikk er betydelig, selv ved innsetting av stent etter blokking (3). I 1990-årene ble det igangsatt forskning på bruk av intravaskulær strålebehandling (intravaskulær brakyterapi; IVBT) som profylakse mot restenose etter angioplastikk (4). Tanken var at ioniserende stråling skulle hemme celleproliferasjonen som finner sted i karveggen etter traumatiserende blokking. Dyreforsøk viste at tanken var god, og de første randomiserte studiene bekreftet dette. Temaet er omtalt på en god måte av Langberg og medarbeidere (3) og Reitan (5) i Tidsskriftet. I noen av de senere artiklene om angioplastikk er restenoseproblematikken diskutert uten at profylaktisk bruk av strålebehandling er nevnt (1, 2, 6), til tross for interessen dette temaet har i internasjonale fagmiljøer, og det faktum at slik behandling er under utprøvning ved flere norske sykehus.

For øvrig kan det se ut som intravaskulær strålebehandling er i ferd med å bli akterutseilt. Bruk av nye stenter dekket med et cytostatikum (sirolimus; rapamycin) har gitt svært lovende resultater, og interesserte kan oppdatere seg på nettsidene til Harvard-universitetet: www.health.harvard.edu/medline/Heart/H0402a.html

Anbefalte artikler