Lærerikt om ekspedisjonsledelse

Artikkel

Bokens utseende og form er en visuell nytelse. Det skjerper appetitten på innholdet, som ikke skuffer.

Forfatterne Liv Arnesen og Jon Gangdal har erfaring fra ekspedisjoner i Arktis, Antarktis og Himalaya, og boken presenterer erfaringer fra disse reisene i et ledelsesperspektiv.

Boken er delt i fire avsnitt: Hvor vil jeg? Hvem er jeg? Hva må jeg gjøre for å komme dit jeg vil? Hvor er målet når toppen er nådd?

Teksten er brukket opp med ordtak fra kjente personer i margen, svart-hvitt-fotografier fra ulike ekspedisjoner, test-deg-selv-rubrikker og oversiktlige oppsummeringsbokser i kontrastfarge.

I kapitlet om ansvar står det tankevekkende: ”Enten så har du ansvaret, eller så har du det ikke. Ansvar gjelder derfor 100 % eller null på alle nivåer. Så fort vi sier ”vårt ansvar” eller ”alle har ansvar for”, er mulighetene for misforståelser til stede.”

Boken gir et nytt perspektiv på ledelse og teamutvikling. Den er ærlig og brutal. Den er handlingsorientert og risikofokusert. Det er blitt en spennende bok der konkrete hendelser er utgangspunkt for teoretisk refleksjon. Oppmerksomheten ligger på muligheten for å feile, den enkeltes ansvar for fellesskapet i motsetning til tilfredsstillelsen av egne behov og stadige øvelser i katastrofescenarier.

Dersom du ikke planlegger en klatreekspedisjon godt nok, kan noen dø. Det er lett å overføre disse erfaringene til helsevesenet. Bokens troverdighet ligger i beskrivelsen av de konkrete utfordringene og hvordan disse ble løst. Den er lettlest og engasjerende, og den inspirerte meg. Anbefales!

Ewa Ness

Agenda utredning & utvikling

Oslo

Anbefalte artikler