Bedre rutiner nytter lite når meldekulturen er slett

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 12/2002 uttaler helsedirektør Lars E. Hanssen: - Det er beklagelig at sykehusene i Kristiansand og Stavanger ikke meldte funnene videre i 1999.

Lars E. Hanssen understreker at Vest-Agder sykehus HF ikke har noe med bakteriefunn i 1999 å gjøre, og beklager at feilen ikke ble oppdaget da han hadde intervjuet til gjennomsyn. Ifølge Hanssen har både Helse Stavanger HF og Vest-Agder sykehus HF svært gode melderutiner.

Anbefalte artikler