Seminar for sykehusdirektører og leger med lederansvar

Yrkesforeningene
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen arrangerer til høsten seminar for sykehusdirektører og leger med lederansvar (tidligere kalt sjeflegeseminaret). Seminaret avholdes på Soria Moria kurs- og konferansesenter 23.9. og 24.9. 2002. Les mer i annonse under Kurs og møter i Tidsskriftet nr.16/2002, samt Internett-side: http://www.legeforeningen.no/overlegeforeningen

  Blant temaene er arbeidet med revisjon av finansieringsformen. Økt vektlegging på stykkpriselementet er grunngitt i behovet for økt produktivitet og ønske om å redusere ventelister. Pasienter med kroniske og sammensatte lidelser er i dag nedprioritert, og kan være morgendagens store tapere dersom utviklingen fortsetter. Samtidig må finansieringssystemet tilpasses foretaksmodellen. Professor Terje Hagen leder arbeidet med denne revisjonen og er en av innlederne ved denne sesjonen.

  Sentralt står oppbygging og ivaretakelse av kompetanse. Forskning og utdanning koster tid og penger, ressurser som må tas fra behandlingen av pasienter. Hvem har ansvaret for at våre barn får en adekvat helsetjeneste, og hvordan skal dette gjøres? Spørsmålene vil bli forsøkt besvart fra akademisk hold, fra driftssiden og fra dem som representerer vår faglige fremtid, studentene.

  Funksjonsfordeling har vært fremholdt som et suksesskriterium for foretaksreformen. Her er det konflikt mellom produktivitets- og effektivitetshensyn og kravet om nærhet og tilgjengelighet av spesialisthelsetjenester. Hva er den rette balansen mellom disse hensyn, og hvordan skal man få det til i praksis?

  De store endringene som har funnet sted og fortsetter å skje med rammene for vår institusjonshelsetjeneste, vil ha en effekt på våre medisinske realiteter. Et seminar for sykehusdirektører og leger med ledelsesansvar er et viktig forum for å belyse slike endringer, og vil derfor være et viktig møtested for utformingen av vår fremtidige medisinske hverdag. Vi håper på mange deltakere og konstruktive debatter. Påmeldingsfrist: 10. august.

  Eventuelle spørsmål kan sendes til sekretariatet ved Edith Stenberg: edith.stenberg@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media