Les mer om ...

Artikkel

Reiser – farer og gleder

Sommer betyr reiser, og interessen for reiser til svært høytliggende fjellområder er økende. Høydesyke kan være livstruende, men kan forebygges ved langsom oppstigning. Reisende til andre eksotiske reisemål kan møte dyr som er farlige, enten på grunn av sin gift, fysisk angrep eller ved å overføre smittsomme sykdommer. Yrkesreiser utenlands innebærer andre utfordringer for helsen enn de fleste typer feriereiser.

Reiser til de store høyder – akutt høydesyke

Farlige dyr

Yrkesreiser og helse

Verden venter på en malariavaksine

Nye nasjonale retningslinjer for malariaprofylakse

Internett

Internett brukes nå av svært mange nordmenn, inkludert leger. Befolkningen synes å bruke helsetilbud på Internett som et tillegg til vanlige helsetjenester. Norske, danske og svenske leger fanger opp medisinsk informasjon like godt ved å lese på skjerm som på papir, men best på morsmålet.

Nordmenns bruk av helsetilbud på Internett

Skjerm eller papir, morsmål eller engelsk – hva er best?

– Vi mailes, doktor!

Planter som gir utslett

Planter – ofte i kombinasjon med sollys – kan fremkalle toksiske og allergiske reaksjoner i huden.

Flora og efflorescenser – om planter som årsak til hudsykdom

Aktører og interessekonflikter

Informasjon og markedsføring av nye medikamenter kan anta mange former: vitenskapelige publikasjoner, annonser og annen påvirkning av leger eller journalistisk omtale i pressen. Flere saker den siste tiden, bl.a. saken om de nye COX-2-hemmerne, har vist at det er nødvendig med høy etisk bevissthet og høy faglig standard både blant leger og andre aktører. Bare slik kan tilliten til legene og helsevesenet opprettholdes.

Forventning og forpliktelse

Sykdomskremmere

«Ny vidunderpille!» – hva skriver norske aviser om nye legemidler?

Legen – homo economicus eller homo sociologicus?

Skandaleoppslag om COX-2-hemmer

Medisinsk historie

Les om sjøfartsmedisin anno 1869, om Emil Aarestrup, dansk lege og lyriker, og om norske legepionerer i kampen mot skjørbuk.

Korvetten «Nordstjernen»s tokt til Suezkanalens åpning – navalmedisin anno 1869

Var det synd? Emil Aarestrup, lege og lyriker

Axel Holst og Theodor Frølich – pionerer i bekjempelsen av skjørbuk

Anbefalte artikler