Industrien rasler med sablene mot Legeforeningen

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Grethe Aasved og Olav Flaten sier at industrien seriøst vurderer å holde seg unna arrangementer knyttet til Legeforeningens videre- og etterutdanning. Foto S.B. Nesje

Truslene fra industriens representanter kom etter at sentrale ledere i Legeforeningen hadde vært på talerstolen og advart mot uheldige bindinger til den farmasøytiske industri. Flere oppfordret til en større grad av etisk bevissthet blant leger og medisinske forskere.

Vurderer nytteverdi

Da det var industriens tur til å tale, gav både direktør Olav Flaten i selskapet GlaxoSmithKline (GSK) og Pfizer-direktør Grethe Aasved klart uttrykk for deres syn om at legene og industrien har et avhengighetsforhold, men at interaksjoner som skjer i åpenhet er uproblematisk. Begge sa imidlertid at industrien nå vil vurdere å holde seg unna kurs og konferanser knyttet til Legeforeningens videre- og etterutdanning. Begrunnelsen de gav var at de farmasøytiske selskapene angivelig får for lite igjen for sponsorinnsatsen ved kursarrangementene.

– Når utstillere fra industrien blir avspist med noen skarve kvadratmeter på gangen utenfor et kurslokale, blir rammebetingelsene for dårlige i forhold til den høye prisen de må betale. Da må vi vurdere nytteverdien av vår utstillingsaktivitet, sier Olav Flaten til Tidsskriftet.

Ifølge Flaten er industrien tungt inne økonomisk i deler av legers videre- og etterutdanning, men det er først og fremst utstillingsaktivitet i tilknytning til de obligatoriske kursene man skal se nærmere på.

– Vi vil vurdere alternativer til å bruke sponsormidler innen legenes kursutdanning. I stedet kan det bli aktuelt å utvikle egne kurstilbud eller gi andre former for støtte til kurs, kongresser og faglig virksomhet, sier Flaten. Han legger til at det ikke er snakk om tomme trusler.

Uten innflytelse på kursene

President Hans Kristian Bakke sier at legene og industrien er tjent med et samarbeid, men at det må foregå på en ryddig og åpen måte.

– Så lenge kontakten mellom industrien og legestanden er redelig og åpen for innsyn og kontroll, er den uproblematisk. Dette prinsippet gjelder også bruken av stands og utstillinger i tilknytning til kurs og arrangementer innen legenes videre- og etterutdanning. Slik praksisen er i dag, har legemiddelindustrien ingen innflytelse over kursutdanningens faglige innhold, og det er det sentrale poenget her.

– Hvilke konsekvenser kan det få for Legeforeningen dersom industrien trekker seg fra sponsor- og utstillingsvirksomhet i tilknytning til videre- og etterutdanningen?

– Gjør industrien alvor av dette, vil både myndighetene og arbeidsgiverne bli stilt overfor større krav til å fremskaffe økonomiske ressurser i videre- og etterutdanningen, medgir Hans Kristian Bakke.

Anbefalte artikler