Julenummeret 2002

Artikkel

Som vanlig vil Tidsskriftets julenummer ha en mer allmenn, kulturell og historisk profil enn årets øvrige utgaver. Manuskripter som ønskes vurdert for publisering i julenummeret må være redaksjonen i hende senest 15.9 2002.

Har du ideer eller forslag til stoff som kan være egnet til julenummeret, mottar vi dem gjerne på e-postadresse tidsskriftet@legeforeningen.no

Anbefalte artikler