Legene må gi reformen et innhold

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – At sykehusene er blitt foretak, betyr ikke at de skal fungere som butikker basert på lønnsomhetsfilosofi. Det overordnede målet er å ivareta kvalitet og sikkerhet, og sørge for et likeverdig helsetilbud. Her har myndighetene og legene felles interesser.

  Artikkel

  Det sa helseminister Dagfinn Høybråten i sitt innlegg på landsstyremøtet i Tromsø. Han berømmet Legeforeningen for å ha støttet opp om planleggingen og gjennomføringen av sykehusreformen.

  Refset lønnsomhetstenkning

  Refset lønnsomhetstenkning

  – Jeg forventer at Legeforeningen fortsatt blir en aktiv pådriver i reformprosessen. Reformen har så vidt bare begynt, og det er nå vi må utnytte potensialet som ligger i den, sa Høybråten.

  Han pekte på samarbeidet mellom helseforetakene og mellom første- og annenlinjetjenesten samt utviklingen av et nytt finansieringssystem som de viktigste utfordringene i tiden som kommer, og understreket behovet for en rasjonelt organisert, men fortsatt desentralisert helsetjeneste. Han lovet flere forbedringer, blant annet å fjerne problemet med korridorpasienter i sykehusene, korte ned ventetiden for behandling og styrke kvalitetskontrollen gjennom bedre rapporteringsrutiner, bruk av virksomhetsdata og IKT-satsing.

  Divisjonsdirektør Bjørn Guldvog i Sosial- og helsedirektoratet omtalte legene som faglige premissleverandører i arbeidet med sykehusreformen.

  – Reformen tydeliggjør at legene ikke bare har et pasientansvar, men også et samfunnsansvar. De må delta med dokumentasjon i arbeidet med å løfte frem medisinske fag og prioriteringer, sa Guldvog.

  Han pekte på utfordringer på flere nivåer i foretakssystemet: Lokalt er det behov for å rydde opp i ventelister, fjerne korridorpasienter og arbeide for kvalitet og pasientsikkerhet. De regionale utfordringene er knyttet til funksjonsfordeling og samarbeid mellom sykehusene, mens de nasjonale målene er å sikre et likeverdig tilbud og en likeverdig kvalitet i helsetjenesten.

  – Legeforeningen er sentral i alt dette arbeidet, og er en viktig samarbeidspartner for lokale og nasjonale myndigheter, understreket Guldvog.

  Legenes ansvar

  Legenes ansvar

  Leder av Legeforeningens regionsutvalg i øst, Torunn Janbu, oppfordret til å tenke lokalt og handle regionalt i arbeidet med å gi helseforetaksreformen et faglig innhold.

  – Initiativene bør komme fra de lokale arbeidsplassene i sykehusene og i spesialisttjenesten, men Legeforeningen og i første rekke spesialforeningene har en viktig oppgave i å følge opp lokale tiltak. Leger må i større grad enn før bygge sin argumentasjon på dokumenterte behov. Men mye av grunnlagsmaterialet finnes allerede lokalt, i form av rapporter og prosjektbeskrivelser. Det viktige er å ta tak i dette, sa Janbu.

  – Legene må selv ta initiativet og definere reformens faglige innhold, og ikke vente på at andre skal gjøre det, oppfordret hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media