Tidsskriftets årsregister for 2001

Artikkel

Også for 2001 vil det bli laget en papirutgave av årsregisteret.

Interesserte får det gratis ved å bestille det på e-postadresse tidsskriftet@legeforeningen.no innen 20.8. 2002.

Anbefalte artikler