To medisinske sentre for fremragende forskning

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

To av de 13 sentrene som har fått SFF-status er medisinske forskningsmiljøer og begge driver med hjerneforskning. Disse er Centre for Molecular Biology and Neuroscience, Universitetet i Oslo som ledes av professor Ole Petter Ottersen, og International Centre for the Biology of Memory, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, under professor Edvard Mosers ledelse.

Felles ledelse

I alt 140 millioner kroner skal deles ut årlig i ti år til de 13 sentrene som blir inkludert i ordningen. Ordningen innebærer at fremragende forskergrupper samles under en felles ledelse med en felles forskningsplan, med ambisjon om å skape forskning i internasjonal toppklasse (1).

Det var 40 søknader som passerte første runde (2), som startet med 129 søknader (3), hvorav 26 fra området medisin og helse. Institusjonene som har fått SFF-status, er valgt ut etter en omfattende prosess hvor internasjonale eksperter har vurdert søknadene med tanke på vitenskapelig kvalitet. Både interessen for å søke og kvaliteten på søknadene har vært gledelig høy, noe som har gjort konkurransen knivskarp, opplyste Forskningsrådet etter tildelingen.

– Meget høy kvalitet preger samtlige av de 13 sentrene som er valgt ut, sier Frøydis Langmark, leder i Forskningsrådets hovedstyre. Langmark har også ledet det utvalget som har pekt ut sentrene: – Prosessen med utvelgelsen har synliggjort av at vi har mange forskningsmiljøer i Norge som holder høy internasjonal standard. Dette innebærer at SFF-ordningen kan bli utvidet, sier hun.

– I 2006 skal de sentrene som nå er valgt ut, evalueres. Blir evalueringen positiv, vil sentrene bli videreført i ti år.

For mer informasjon om forskningsmiljøenes målsetting og virksomhet: www.forskningsradet.no/fag/andre/sff/vinnere/vinnere.html

13 fremragende sentre

 1. Institutt for fredsforskning, Center for the Study of Civil War

 2. Norges Geotekniske Institutt, International Centre for Geohazards

 3. Norges landbrukshøgskole, Aquaculture Protein Centre

 4. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Center for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems

 5. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, International Centre for the Biology of Memory

 6. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ships and Ocean Structures

 7. Universitetet i Bergen, Bjerknes Centre for Climate Research

 8. Universitetet i Bergen, Centre for Integrated Petroleum Research

 9. Universitetet i Bergen, Periphery and Centre in Medieval Europe

 10. Universitetet i Oslo, Center for Molecular Biology and Neuroscience

 11. Universitetet i Oslo, Mathemathics for Applications

 12. Universitetet i Oslo, Physics of Geological Processes

 13. Universitetet i Tromsø, Center for Advanced Study in Theorethical Linguistics

Anbefalte artikler