Årsmøte i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) avholder sitt 12. ordinære årsmøte 12.9. 2002 kl 17 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

  I tilknytning til årsmøtet vil konferansen Norske leger og forskning – bør vi endre rekrutterings- og finansieringsstrategi? bli avholdt. Program for konferansen sendes alle medlemmer og finnes på LVS’ hjemmeside: www.legeforeningen.no/organisasjon

  Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må melde disse snarest mulig, senest 9.8. til LVS-kontoret, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media