– Mer kontakt mellom helseforetak og lokalpolitikere

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

– Det vil være verdifullt at det i alle helseregioner blir etablert kontakt med regionale og lokale politiske myndigheter. Foretakene har stor frihet når det gjelder hvordan kontakten skal ordnes. Valg av løsninger må skje i de regionale og lokale miljøene, sier Høybråten. Han mener kontakten ikke nødvendigvis trenger å foregå gjennom tunge, formelle prosesser, men at kommunikasjonen bør utvikles ut fra lokale behov og forutsetninger.

Helse Øst opplyser at de allerede i april tok initiativ til et møte med representanter fra kommuner og fylkeskommuner i regionen. – Fylkeskommuner og kommuner er viktige samarbeidspartnere. Det er derfor gledelig at helseministeren understreker betydningen av god kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og disse etatene, sier administrerende direktør i Helse Øst, Tor Berge.

Helse Øst ønsker et forpliktende samarbeid med disse etatene, og vil derfor etablere et fast kontaktforum. Formålet med samarbeidet er blant annet å sikre at disse gruppene gir innspill i den videre planprosessen i det regionale helseforetaket.

Viktig for spesialisthelsetjenesten

Med utgangspunkt i helseforetaksloven står de regionale helseforetakene og helseforetakene fritt til å ha kontakt med regionale og lokale politiske myndigheter. Alle de fem regionale helseforetakene etablerer nå brukerutvalg og systemer for brukermedvirkning. Dette skal bidra til dialog og medvirkning fra berørte aktører.

Helsedepartementet har også bedt Kommunenes Sentralforbund om å orientere medlemmene om ønsket om bedre kommunikasjon mellom helseforetak og lokalpolitikere. Helseministeren mener utviklingen av en slik kontakt vil være et viktig element i organiseringen av spesialisthelsetjenesten.

Anbefalte artikler