Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Pål Rasmus Njølstad
Stein Kaasa
Elisabeth Brenne
Gunnvald Kvarstein
Tor Inge Tønnessen

Medisin og vitenskap

Sidsel Graff-Iversen
Svetlana Skurtveit
Marit Sørensen
Arild Nybø
Sidsel Graff-Iversen
Svetlana Skurtveit
Arild Nybø
Grete Bratberg Ross
Haakon Melsom
Erik Wist
Julie Hordnes
Gunnar Moen
Ole-Bjørn Tysnes
Guttorm Eldøen*
Lars Thomassen
Hans-Jørgen Johnsen
Harald Schrader
Gunnar Moen
Fredrik Dieserud
Anne Charlotte Brun
Per Espen Låhne
Eldar Normann
Christian Medby
Alf O. Brubakk
Helge E. Myrvold
Karl-Olaf Wathne
Erik Bøhler

Kommentar og debatt

Einar Espolin Johnson
Bjørn Bratland
Lasse R. Braathen
Petter Jensen Gjersvik
Per Helsing
Lars Erik Rutqvist
Per-Henrik Zahl
Branko Kopjar
Jan Mæhlen
Eivind Meland
Peter Wapler
Lars Gullestad
Svein Simonsen
Stig S . Frøland
Pål Aukrust
Otto Inge Molvær

Nyheter og reportasjer

Ingvild Fossgard Sandøy
Ragnhild Ørstavik
Brit Standnes

Fra foreningen

Stine Bjerkestrand Nesje