Notiser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Legeforeningen har passert 17 000 legemedlemmer

  Legeforeningen har passert 17 000 legemedlemmer

  Totalt er det nå 20 353 medlemmer i Legeforeningen, studentene inkludert. Dette viser den oppdaterte lege- og medlemsstatistikken 11. september.

  Siden februar har medlemstallet steget med 200 nye.

  Det er nå nesten 15 200 legemedlemmer i foreningen under 67 år i Norge. Alment praktiserende lægers forening har 3 800 medlemmer og Norsk overlegeforening 5 500 medlemmer. Yngre legers forening har passert 4 800 medlemmer og er omtrent like stor som Overlegeforeningen blant medlemmer under 67 år.

  Oslo lægeforening har 4 000 medlemmer, og bevarer sin posisjon som den største fylkesavdelingen. Antallet som er medlemmer av både Yngre legers forening og Oslo lægeforening har nå passert 1 000.

  Grunnforskning avgjørende for folkehelsen

  Grunnforskning avgjørende for folkehelsen

  Norges forskningsråd har gitt ut en publikasjon med 22 historier om hvordan grunnforskning har gitt store bidrag til folkehelsen.

  – Når vi skal bedømme de mange av anserte medisinske tilbudene vårt moderne helsevesen kan tilby, har vi lett for å gi æren til dem som stod for det siste leddet i utviklingsfasen. Men ser vi nærmere etter, vil vi finne at det første banebrytende steget ble tatt av grunnforskere. Det er grunnforskning i en rekke medisinske fag, men også i fag som kjemi, fysikk og matematikk, som er fundamentet for de fleste moderne medisinske behandlingstilbudene, skriver Forskningsrådets avdeling for Medisin og helse.

  Publikasjonen, som heter Fra grunnforskning til bedre helse, kan bestilles fra Forskningsrådets nettsider (www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/detalj.html?id=1422). Samme sted kan den også lastes ned i PDF-format.

  Utdanningskvalitetsprisen 2001

  Utdanningskvalitetsprisen 2001

  Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo er tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2001 på 600 000 kroner. Fakultetet har fått prisen for arbeidet med ny studieplan i grunnstudiet i medisin (Oslo -96). Det er Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som deler ut prisen. Søknaden var felles fra studenter, lærere og administrativt ansatte. Pengene skal blant annet gå til videreutvikling og forbedring av studiets fleksible læringsmiljø, til oppjustering av fakultetets nettsider og skilt til fakultetets samarbeidspartnere i 10. semester i Helseregion Sør og Øst (samarbeidende sykehus og universitetslektorer i primærhelsetjenesten).

  Forskningsdagene 2001

  Forskningsdagene 2001

  21.–30. september arrangeres Forskningsdagene 2001. Nærmere 125 institusjoner – universiteter, høyskoler, museer, forskningsinstitusjoner og bedrifter – vil tilby utstillinger, åpne hus, ekskursjoner, forskningstorg, forskningsbusser, forskningskafeer med standup-forskere og mye mer. De aller fleste arrangementene er gratis og åpne for alle. Festivalprogrammet finnes på: www.forskningsdagene.no

  Forskningsdagene er en formidlingsfestival hvor forskere over hele landet forlater kontorene og laboratoriene for å vise frem for folk flest hva forskning er, og hva innsatsen resulterer i. Målet er å vekke nysgjerrighet og interesse for forskning gjennom å vise hvilke muligheter og utfordringer forskning byr på.

  Forskningsdagene har vært arrangert siden 1995 etter initiativ fra Norges forskningsråd.

  Helsejubileum i cyberspace

  Helsejubileum i cyberspace

  Det offentlige helsevesenets 400-årsjubileum i 2003 har fått egne nettsider.

  www.helsejubileum.no ligger det samlet informasjon om blant annet jubileet, historikk og arrangementer. Det er det offentliges innsats for folkehelsen som skal feires. 400-årsjubileet vil bli markert en rekke steder rundt i landet. Målet med jubileet er å øke kunnskapen og forståelsen for verdien av forebyggende helsearbeid og det offentlige helsevesen, samt å bidra til å styrke faget medisinsk historie i Norge.

  Programmet er foreløpig ikke ferdig spikret, men etterhvert som konkrete planer om tiltak og aktiviteter foreligger vil de bli presentert på nettsidene. Det som er klart, er at det skal utgis et vitenskapelig medisinsk-historisk verk som dekker perioden ca.1600–2000.

  Nordisk smitte på nett

  Nordisk smitte på nett

  Data fra de nasjonale/regionale meldingssystemene for smittsomme sykdommer i Barents- og Østersjø-regionen for 1999–2000 er nå tilgjengelige på Internett. Det er hjemmesiden til tidsskriftet EpiNorth (www.epinorth.org) som har offentliggjort dataene (tilsvarende MSIS). Tidsskriftet EpiNorth utgis av Folkehelsa og de andre smitteverninstituttene i disse landene/regionene med finansiering fra Nordisk Ministerråd.

  Dataene, samt kommentarer, er gjort tilgjengelige takket være statsepidemiologene i alle de skandinaviske og baltiske land, samt sjefsepidemiologene i de nordvestrussiske regionene

  Arkhangelsk, Murmansk,St.Petersburg (byen), Leningrad (fylket), Karelia og Kaliningrad. I den unike datasamlingen kan man søke på og skrive ut tabeller for de enkelte sykdommene for et land/en region.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media