P.J. Gjersvik & P. Helsing svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår kritikk dreier seg om omtalen av fotodynamisk behandling som effektiv ved ”visse typer aggressiv hudkreft”, slik det stod i artikkelen i Aftenposten (1), noe basalcellekarsinom ikke er (2). Vi mener dessuten det er tvilsomt om behandlingsformen vil ”ta store deler, for ikke si hele dette markedet” så lenge behandlingen ikke er effektiv ved alle former for basalcellekarsinom. Vi slutter oss fullt og helt til Lasse Roger Braathens omtale av fotodynamisk behandling, en behandlingsform som også utføres ved Rikshospitalets hudavdeling. Det er prisverdig og spennende at et norsk firma er så langt fremme i utviklingen av en ny behandlingsmetode mot visse premaligne og maligne hudsykdommer som Photocure AS er. Vi mener det er viktig at forskningsresultater fremstilles på en nøktern og mest mulig korrekt måte.

  Braathen benytter anledningen til å mistenkeliggjøre Internett-siden til Hudpedagogisk senter (3). Internett-siden er basert på frivillig innsats fra alle legene ved Rikshospitalets hudavdeling. Her kan pasienter finne produsentuavhengig informasjon om hudsykdommer og få råd om behandling, soling, hudpleie og andre aktuelle temaer. På en egen underside for leger gjengis korte referater fra forskningsartikler i internasjonale medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter, utarbeidet av legene ved Hudavdelingen. Av til sammen ca. 370 slike forskningsreferater per august 2001 dreier mindre enn 100 seg om medikamentell behandling, 11 om studier av fotodynamisk behandling og sju om studier av imiquimodkrem. Det er således ikke grunnlag for Braathens påstand om at Internett-siden i stor grad dreier seg om omtale av medikamenter, eller at en pilotstudie om imiquimod er slått stort opp. Internett-siden til Hudpedagogisk senter har ni små bannerannonser i høyre skjermkant fra ni ulike legemiddelfirmaer, og inntektene derfra er med på å dekke driftsutgiftene. Internett-siden redigeres fullt og helt uavhengig av annonsørene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media