Fotodynamisk behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fotodynamisk behandling er på vei til å bli rutinebehandling for solare keratoser, Bowens sykdom og basocellulære karsinomer, og blir utprøvd også på en rekke andre hudlidelser. Publikasjonene om fotodynamisk terapi er mange, og presentasjonene på internasjonale kongresser likeså. Det arrangeres egne kongresser og egne sesjoner på større kongresser. Det finnes en egen medisinsk-vitenskapelig europeisk organisasjon for dermatologisk fotodynamisk terapi, og nylig ble en nordisk forening stiftet.

  Interessen for denne terapiformen er stor, ikke minst blant pasientene. Behandlingsresultatene er likeverdige med resultatene ved andre metoder, bivirkningene er små, og de kosmetiske resultatene er vanligvis betydelig bedre enn ved behandlingsmetoder som for eksempel kirurgi og kryokirurgi, som ofte gir skjemmende arr og hypopigmenterte flekker.

  I Sveits utføres denne behandlingen ved alle universitetsklinikkene, og våre egne erfaringer er meget gode, spesielt hos pasienter med utbredte lesjoner.

  Firmaet Photocure AS har initiert en rekke studier utført ved et betydelig antall ledende universitetsklinikker i Europa, Australia og USA, bl.a. prospektive, randomiserte, sammenliknende studier med kryoterapi. Photocure har fått et meget godt renomme… for den utmerkede vitenskapelige og profesjonelle måten de arbeider på.

  Det er med undring jeg leser Petter Jensen Gjersvik & Per Helsings omtale av Photocure og deres produkt Metvix krem i Tidsskriftet nr. 18/2001 (1).

  På Internett-siden til Hudpedagogisk senter, Rikshospitalet, der Per Helsing er oppført som ansvarlig redaktør, står overskriften: ”No cure Photocure”, noe som vel må karakteriseres som et polemisk angrep på Photocure og fotodynamisk terapi. Det pikante er at det på samme Internett-side samtidig slås opp en studie om kremen imiquimod, utført av ”vår gode venn Stockfleth fra Kiel” på seks pasienter, og det opplyses at kremen er effektiv ved solskader. De etterlyser flere sammenliknende studier mellom fotodynamisk terapi med Metvix krem og annen behandling. I en situasjon, hvor det finnes flere slike studier om fotodynamisk terapi og Metvix, med til sammen flere tusen pasienter, slås en pilotstudie med seks pasienter stort opp. Det hele kommer i et underlig lys når man ser at produsenten av imiquimod, 3M Pharma, er oppført som sponsor av Internett-siden, og at imiquimod krem er et potensielt konkurrerende produkt til fotodynamisk terapi.

  Jeg er helt sikker på at en redaktør av en nettside ikke gjerne skriver ufordelaktig om et produkt som en sponsor av samme nettside selger. Spørsmålet som melder seg er derfor viktig og alvorlig:

  Er det akseptabelt at et såkalt hudpedagogisk senter ved Rikshospitalet, som er en offentlig institusjon, mottar penger fra legemiddelindustrien til sponsing av en virksomhet som i stor grad dreier seg om omtale av medikamenter?

  Det ville interessere meg meget hva Sosial- og helsedepartementet og Rikshospitalets administrasjon/styre mener om dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media