Tuberkulosekontroll – ikke særomsorg

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Dette kommer frem i foreningens høringsuttalelse til forskriften med formål å angi tiltak for gjennomføring av en forsvarlig tuberkulosekontroll. Sosial- og helsedepartementet sendte forskriften på høring i april i år.

På mesteparten av 1900-tallet var tuberkulosearbeidet en særomsorg, og det er viktig at dette arbeidet nå innordnes i det ordinære smittevernarbeidet, påpeker Legeforeningen. Det er viktig å spre og opprettholde kunnskap om sykdommen, slik at leger fortsatt tenker på den som en mulighet i sitt diagnostiske arbeid. Hvis det blir sett på som særomsorg, kan dette føre til at helsepersonell ikke opprettholder sin «mentale beredskap», frykter foreningen.

Legeforeningen støtter hovedinnholdet i forskriften, men mener at det bør fremgå i forskriften at behandlingen av alle pasienter i landet skal foregå etter metoden direkte observert terapi, DOT-metoden, som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon og Verdens tuberkuloseunion.

Hele Legeforeningens høringsuttalelse finnes på www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler