Barn i fokus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barnets helse er et oppslagsverk om barns helse og utvikling fra nyfødt alder til 12 års alder, rettet primært mot foreldre. Boken er oppdelt i fem hoveddeler, hvor den første baseres på det angloamerikanske wellness-begrepet. Denne delen er spesielt appellerende, da den stimulerer til å fremre god mental og fysisk helse. Kroppshygiene, tannhygiene, vaksinering, barns sikkerhet og behov for helseundersøkelser blir lagt frem på en informativ måte. Det legges vekt på riktig balansert ernæring, fordeler ved amming, morsmelkserstatning og kroppens behov for jern ved 6-månedersalderen.

  Annen del gir en oversikt over de vanligste barnesykdommer. Symptomer og sykdommer beskrives noe om hverandre. Generelt formidles informasjonen om de enkelte tilstander på en forståelig måte. Direkte feil er at epiglottitt blir kalt for ekte krupp, men dette har vel neppe betydning for målgruppen boken retter seg til. Spesielt bra er kapitlet om barn med feber, som etter min mening formidler en realistisk håndtering og vurdering av febersyke barn samt en fornuftig bruk av antipyretika. For norske forhold er vel kapitlene om sigdcelleanemi og talassemi ikke så sentrale. Man kunne heller ha utvidet beskrivelsen og håndteringen av laryngitt og bronkiolitt.

  Tredje del beskriver ordinære atferds- og følelsesmessige problemer hos barn. Det legges vekt på å gi barn en god søvnkultur med gode konkrete råd. Andre gode temaer er hyperaktivitet og aggresjon. Grunnet disse problemenes kompleksitet, kan det ikke forventes at boken behandler de utførlig nok. Av den grunn savner jeg her forslag om videreførende litteratur. Det siste kapitlet gir et praktisk og illustrativt førstehjelpsresymé. Jeg mangler imidlertid beskrivelse og håndtering av anafylaksi.

  Dette er en positiv og inspirerende bok om barns helse. Papirkvaliteten er svært god, og flotte, realistiske fargebilder og illustrasjoner samt tabeller gjør dette til en bok av høy kvalitet. En svært nyttig bok for foreldre, men også for helsepersonell som driver med stell av barn og veiledning av foreldre!

  RuneToms

  Barneavdelingen

  Buskerud sentralsykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media