COX-2-hemmere kan gi alvorlige gastrointestinale bivirkninger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Statens legemiddelverk ber norske leger være nøye med å rapportere bivirkninger med COX-2-hemmerne Vioxx og Celebra.

  Artikkel

  I løpet av 2000 kom to nye ikke-steroide antiinflammatoriske midler, celecoxib (Celebra fra Pharmacia og Pfizer) og rofecoxib (Vioxx fra MSD) på det norske markedet. Begge midlene hemmer selektivt enzymet cyklooksygenase-2 (COX-2), hovedsakelig COX-2-isoformen og i mindre grad COX-1-isoformen. Hemming av COX-1 antas å være en sentral årsak til de gastrointestinale bivirkningene av de tradisjonelle ikke-steroide antiinflammatoriske midlene (NSAID).

  Faren for alvorlige gastrointestinale bivirkninger synes å være noe redusert sammenliknet med tradisjonelle NSAID, men Legemiddelverket har i den perioden celecoxib og rofecoxib har vært på det norske markedet, fått rapportert fem tilfeller av blødende magesår, hvorav ett med dødelig utgang, i forbindelse med bruk av celecoxib. Ved bruk av rofecoxib er det rapportert åtte blødende magesår, hvorav én hendelse med dødelig utgang.

  Legemiddelverket opplyser at omtalen av Vioxx i Felleskatalogen for 2001 ikke er fullstendig. Faren for alvorlige gastrointestinale bivirkninger er nemlig ikke omtalt. Det kommer heller ikke frem at Vioxx kan gi alvorlige allergiske reaksjoner allerede ved første gangs bruk.

  Til tross for at risikoen for alvorlige gastrointestinale bivirkninger synes å være noe redusert ved bruk av de nye COX-2-hemmerne, er det fortsatt en risiko for alvorlige komplikasjoner forbundet med bruk av disse. Dette gjelder særlig hos eldre pasienter og pasienter som tidligere har hatt alvorlige gastrointestinale bivirkninger som perforasjoner, ulcerasjoner eller blødninger.

  På denne bakgrunnen ønsker Legemiddelverket at norske leger setter seg grundig inn i preparatomtalen for disse legemidlene. Fullstendige preparatomtaler er lagt ut på Legemiddelverkets Internett-side (1, 2). Det er også laget retningslinjer for bruk av disse legemidlene (3).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media