Uavhengig tilsyn nødvendig ved statlig eierskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  300 ansatte i fylkeslegens stab blir underlagt fylkesmannsembetet. – Det blir neppe usynliggjøring når miljø- og landbruksavdelingene flytter ut, og fylkeslegen og utdanningsdirektøren flytter inn med alle sine medarbeidere, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

  Artikkel

  Like før Stortinget tok sommerferie kom avgjørelsen om at alle lokale tilsynsoppgaver på helse- og sosialområdet innen 1.1. 2003 skal samles under fylkesmannen, som igjen er underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet (1).

  – Det er ingen tvil om at dette ikke var vårt ønske. Men når vedtaket først er fattet, er det vesentlig at Statens helsetilsyn beholder den faglige instruksjonsmyndigheten. Det er et klart signal fra Sosial- og helsedepartementet å sikre en slik løsning. Dette blir spesielt viktig når vi skal føre tilsyn med de fem helseforetakene. Foretaksmodellen inngår ikke i fylkesmannens nåværende tilsynsportefølje, fordelt på 19 fylker. Hvordan samkjøringen vil bli, er blant spørsmålene vi diskuterer i disse dager, sier Lars E. Hanssen.

  Slanket tilsynsstab

  Slanket tilsynsstab

  Først 11. oktober, når statsbudsjettet for 2002 legges frem, vil de 150 ansatte som i dag er tilknyttet Statens helsetilsyn få klarlagt sin fremtidige arbeidsplass. Blir det hestehandel på grunn av høstens valg, risikerer de om lag 1 600 som omfattes av den gedigne forvaltningsreformen Arbeiderpartiets Tore Tønne satte i gang i vår, at en avklaring først klubbes igjennom når budsjettet blir vedtatt i desember (2).

  Lars E. Hanssen opplyser at den interne omorganiseringsprosessen i Helsetilsynet startet lenge før regjeringen Stoltenberg flagget sin reformiver vis-à-vis den offentlige forvaltningen.

  – Her på huset er det full åpenhet og et tett samarbeid med fagforeningene, sier helsedirektøren. Han inngår i en styringsgruppe ledet av departementsråd Anne Kari Lande Hasle (3), og informasjon om beslutninger som tas underveis, går jevnlig ut til medarbeiderne. – Hvor mange som skal over i Sosial- og helsedirektoratet, er ennå uklart. Men rollerenheten jeg er opptatt av, betyr blant annet at autorisasjon av helsepersonell hører hjemme i direktoratet.

  – Innebærer et rendyrket tilsyn mer kontroll overfor den enkelte lege?

  – Nei, fordi rådgivningsfunksjonen er en viktig del av den felles tilsynsmetodikk som også helsevesenet er underlagt, svarer Lars E. Hanssen. Han understreker at Helsetilsynet nå vektlegger systemperspektivet mer enn å vurdere kritikk rettet mot enkeltpersoner. Det inkluderer ansvarsplassering hos arbeidsgiver for å oppfylle lov- og forskriftskrav. Manglende maktmidler til tross mener han et påbud fra Helsetilsynet fungerer som krav til formalisert dialog der det har skåret seg.

  – Troverdigheten og legitimiteten i sykehusreformen står og faller på et uavhengig faglig tilsyn. Om det innebærer færre medarbeidere er ikke det viktigste, men at vi avlastes for dagens mange underbudsjetterte forvaltningsoppgaver, mener Hanssen. – Når det gjelder de statlige foretak, er signalene klare fra Sosial- og helsedepartementet. Blant annet kan vi komme med påbud overfor de regionale foretakene, men også direkte overfor eierskapsavdelingen i Sosial- og helsedepartementet, som igjen betyr å være tett innpå den ansvarlige statsråd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media