Nevrologiske tilstander

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er en konsis, men relativt omfattende liten håndbok beregnet til bruk i rask diagnose og behandling av de vanligste forekommende nevrologiske tilstander. Den dekker også enkelte aspekter innen farmakologi, psykiatri og indremedisin som er viktige i den daglige nevrologiske hverdag.

  Boken har vært benyttet i flere år ved sykehus tilknyttet Harvard University i Boston, bl.a. Massachusetts General Hospital. Den er tilegnet den kjente professor Jack Penny ved Harvard University som døde plutselig januar 1999, bare 51 år gammel. Han var kjent for sine genetiske og molykulærbiologiske studier over Huntingtons sykdom.

  Boken er ikke beregnet som en primær innføringsbok, men mer som en påminnelse til den opptatte kliniker om hva de allerede vet. Den er således skrevet i stikkordsform og er ingen utfyllende tekst. Hovedsiktemålet er hurtig og effektiv diagnose og behandling av nevrologiske tilstander hvor tidsfaktoren ofte er avgjørende.

  Boken kan trygt anbefales. Den vil være av størst nytte for leger under spesialistutdanning, men også spesialister i nevrologi og andre interesserte vil ha stor nytte av den.

  RolfNyberg-Hansen

  Nevrologisk avdeling

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media