Unødvendig å undersøke brystene selv?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Selvundersøkelse av brystene er i mange år blitt anbefalt som en screeningmetode for brystkreft. Imidlertid synes dokumentasjonen for dette å være svak.

  Artikkel

  Det er ikke dokumentert at selvundersøkelse av brystene som screeningmetode er nyttig i betydningen at prosedyren redder liv, konkluderer en systematisk litteraturstudie som nylig er publisert (1). Tvert imot mener forskerne at kvinner som systematisk læres opp til å undersøke brystene sine selv, utredes unødig for benigne svulster. Den kanadiske gruppen mener at kvinner i alderen 40–69 år ikke bør læres opp i selvundersøkelse av brystene. For kvinner under 40 år eller over 70 år er dokumentasjonen mangelfull, slik at gruppen ikke gir noen anbefaling for disse.

  – Det er viktig å understreke at det er nyttig å følge med, selv om selvundersøkelse er en usystematisk undersøkelse og at det ikke er dokumentert effektivt hva angår overlevelse, sier overlege Bjørn Erikstein ved Det Norske Radiumhospital. Dette påpekes også i en lederkommentar i Canadian Medical Association Journal (2).

  – Før undersøkelse med mammografi ble et vanlig tilbud, er det dokumentert at av de kvinnene som fikk brystkreft, oppdaget oftest mer enn halvparten av kvinnene svulsten selv. Det er derfor på bakgrunn av foreliggende viten grunnlag for å si at man skal reagere på unormale eller nyoppståtte kuler i brystene hvis disse vedvarer utover en menstruasjonsyklus eller tilsvarende tidsperiode, sier Erikstein.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media