Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Nye bestemmelser fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

  Artikkel
  Endring av godkjenningsstatus for nevrologisk avdeling, Nordland sentralsykehus

  Endring av godkjenningsstatus for nevrologisk avdeling, Nordland sentralsykehus

  Sosial- og helsedepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, bestemt at nevrologisk avdeling, Nordland sentralsykehus, godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe I i relasjon til spesialistreglene i nevrologi. Det forutsettes at det tilrettelegges for fordypningstid for assistentlegene.

  Godkjenningen gjelder fra 9.8. 2001.

  Endring i godkjenning for DPS Stord,

  Endring i godkjenning for DPS Stord,

  Fylkessjukehuset på Stord som utdanningsinstitusjon i psykiatri

  I tråd med sekretariatets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at DPS Stord, Fylkessjukehuset på Stord, godkjennes for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Godkjenningen gis for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk.

  Godkjenningen gjelder fra 21.8. 2001.

  Ny leder av turnusrådet

  Sentralstyret har vedtatt at Olav Thorsen fungerer som leder for Legeforeningens turnusråd fra 29.8. 2001 og ut året. Olav Thorsens nåværende personlige vararepresentant Unni Aanes, går inn som fast medlem i turnusrådet for samme periode.

  Marta Ebbing bad seg fritatt fra tillitsvervet som leder i Legeforeningens turnusråd da hun nå har tiltrådt i fast stilling som assisterende fylkeslege i Hordaland. Ebbing fritas også som Legeforeningens representant i Helsetilsynets rådgivende turnuskomité. Det oppnevnes ikke noen ny kandidat til dette tillitsvervet på nåværende tidspunktet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media