Manglende samtykke ved palliasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I en ny britisk studie viser det seg at ytterst få informerer pasienten når de bruker medisiner utenfor godkjent indikasjon ved palliativ behandling.

  Artikkel

  Det er tidligere vist at ca. en firedel av all medikasjon ved palliativ behandling gjelder medikamenter som brukes utenfor godkjent indikasjonsområde (1, 2). Mange mener at pasienten bør gi informert samtykke til slik behandling.

  Samtlige behandlingsenheter innen palliativ medisin i Storbritannia ble spurt om sin praksis, 64 % svarte (3). Ingen sørget systematisk for å innhente skriftlig samtykke ved bruk av medikamenter utenfor godkjent indikasjonsområde, og færre enn 5 % av enhetene sørget systematisk for å innhente muntlig samtykke. 53 % innhentet av og til muntlig samtykke, og 4 % av og til skriftlig samtykke. Mer enn to tredeler informerte kolleger av og til når de handlet på denne måten. Medikamenter det hyppigst ble bedt om samtykke for var ketamin (58 tilfeller), oktreotid (19), ketorolac (15), midazolam (ti), gabapentin (ti) og amitriptylin (ti). Skriftlig samtykke var blitt innhentet av tre av enhetene for ett eneste medikament, gabapentin for nevropatisk smerte.

  Respondentene oppgav ulike grunner til ikke å innhente informert samtykke. Fordi medikamenter gis så ofte utenfor godkjent indikasjonsområde, er det upraktisk å innhente skriftlig samtykke rutinemessig. Dessuten mente mange at pasienter ville oppleve unødig engstelse ved å bli spurt om dette. Noen innhentet kun samtykke når bruken ikke er etablert innen spesialiteten palliativ medisin. Atter noen skilte ikke mellom bruk innenfor og utenfor godkjent indikasjonsområde og innhentet aldri samtykke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media